Králův Dvůr/ Stavební práce na výstavbě projektu optimalizaci železniční trati v úseku Beroun - Zbiroh v Králově Dvoře postupují rychle kupředu.
Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Jan Komárek k významu stavby uvedl: „Tato trať je součástí transevropského železničního koridoru Paříž–Frankfurt n. M.–Cheb–Plzeň–Praha–Ostrava–Žilina–Košice–Lvov.“


Optimalizace úseku mezi Berounem a Zbirohem je vůbec první ze série staveb III. koridoru mezi Prahou a Plzní. Rekonstrukce první části této stavby probíhá už několik týdnů na trase Beroun – Zdice. Pro obyvatele Králova Dvora, kde se bude opravovat železniční přejezd v Karlově Huti a Popovicích, s sebou přinese několik uzavírek a objížděk. „Dočasně bude uzavřen přejezd v Králově Dvoře – Popovice. Termín této uzavírky byl posunut z 26. března na 8. dubna a potrvá až do 24. dubna,“ informoval místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil.


Objízdná trasa povede po celou uzavírku přejezdu kolem cementáren. V tomto období nebudou autobusy stavět v zastávkách Pod dálnicí, Fučíkova a KŽ II vrátnice.


V lokalitě Popovic a Karlovy Huti je nyní v úseku výstavby protihlukových stěn a nového nástupiště výluka 2. traťové koleje. Provoz probíhá po 1. traťové koleji. Dále zde dochází k rekonstrukci a výstavbě dvou mostů, čtyř propustů a demolici starého nástupište. Mění se trakční podpěry a staví čtyřmetrová protihluková stěna.