Na programu jednání je rozpočet města na letošní rok, prodej, směna a odkup některých městských nemovitostí, oprava usnesení k regulaci Litavky, usnesení k cyklostezce v Počaplech, rekonstrukce chodníků v Plzeňské ulici – souhlas se spolufinancováním akce atd.