Na rybnících i řekách se hraje hokej, florbal a bruslí. Jen někteří bruslaři jsou si ale vědomi rizika nebezpečí, které jim na zamrzlých vodních nádržích či tocích hrozí.

„Aby byl pohyb po přírodních zamrzlých plochách bezpečný, je potřeba dodržovat některá základní pravidla,“ upozorňuje velitel profesionálních hasičů z hořovické stanice Hynek Černý.

Hasiči nedoporučují vstupovat na tekoucí vody. V klimatickém pásmu České republiky některé řeky nezamrzají vůbec a jiné jen na velice krátkou dobu.
„Berounka letos zamrzla jen v některých úsecích. Souvislý led na ní není. Dětem jsem zakázala, aby na ní bruslily. Po tom, co se stalo v Nižboru, mám strach,“ poznamenala Jolana Pátková z Berouna.

I když se může někomu zdát, že je potok nebo řeka souvisle pokryta ledem, v místech hlavního proudu dochází k zeslabení ledu.
„Tím se riziko propadnutí zvyšuje. V případě proboření nepůsobí na tonoucí osobu pouze chlad a stres, ale také proud, který ji stahuje pod led,“ vysvětlil Hynek Černý.

Na stojatých vodách, což jsou rybníky, jezera, vodní nádrže a přehrady, by měli lidé vstupovat až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně dvaceti centimetrů. Tloušťka ledu ale není konstantní po celé vodní hladině. Je zeslabena v místech přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, listí a odpadky. V ledu mohou být zapíchnuté různé předměty jako větve, hokejky apod. Rybáři, potápěči a vodohospodáři takto označují otvory v ledu. Proto je vhodné se označeným místům v bezpečné vzdálenosti vyhnout.

Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky snaží vylézt směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování mu rychle ubývají síly.

„Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit,“ radí zkušený hasič.