Králův Dvůr/ Zhruba 89 milionů korun spolyká první etapa regulace koryta řeky Litavky, která už několik měsíců probíhá v králodvorské lokalitě Popovice. Stavba, kterou realizuje Povodí Vltavy, byla slavnostně zahájena na začátku září.


Náročná stavba, kterou město připravovalo několik let, má ochránit obyvatele Králova Dvora před stoletou vodou.“ Osobně jsem rád, že se takovou stavbu podařilo zrealizovat. Bydlím kousek od Popovic, v Počaplech a dům jsem měl už několikrát vytopený. zažil jsem už čtyři povodně a ta předposlední byla nejhorší. Až bude vybudována regulace koryta Litavky i u nás, neměla by se mi už voda do obýváku a kuchyně dostat,“ okomentoval regulaci Litavky Jaroslav Matulík.


Úprava toku Litavky spočívá v jejím rozšíření do levého břehu. Nově vytvořené koryto, které má ve dně šířku 13 metrů, dosavadní byla okolo 7 metrů, chrání přírodní kamenná rovnanina a zatravnění. Na levém břehu toku, v místě, kde se trasa Litavky přimyká k dálnici D5, vyrostla zhruba 150 metrů dlouhá a 4,5 metrů vysoká opěrná zeď. Součástí protipovodňových opatření je i betonová zídka obložená kameny, která na pravém břehu toku Litavky v délce 955 metrů chrání majetek obyvatel Popovic.

Stavba má být dokončena letos v létě. „Výsledek předčil mé očekávání. Stavba nenarušila krajinný ráz, právě naopak. Velmi dobře do něho zapadá,“ chválí dílo místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil.