Obyvatelé králodvorské lokality Karlova Huť by se měli do dvou let dočkat protipovodňových opatření na řece Litavce. „Práce na druhé etapě protipovodňových opatření na řece Litavce, která si vyžádají náklady 174 milionů korun, už běží. Na tuto investiční akci jsou už vyčleněny nějaké finanční prostředky a my jako město jsme na ni povinni zajistit územní rozhodnutí. To potom předáme na ministerstvo zemědělství, které ho zase postoupí Povodí Vltavy,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Karel Mencl.

Povodí Vltavy bude muset zajistit stavební povolení a vybrat firmu, která druhou etapu protipovodňových opatření na řece Litavce postaví. „Jsem optimista a tak počítám, že platný územní rozhodnutí zajistíme do začátku příštího roku. Stavební povolení by si mohlo vyžádat tři čtvrtě roku. V případě, že vše půjde jak má, tak si myslím, že na podzim roku 2010 by se mohlo začít stavět. Spíše to ale vidím na jaro roku 2011,“ informoval Karel Mencl.

Druhá etapa regulace koryta Litavky by měla být o něco delší a náročnější než ta první, která se zrealizovala v Popovicích. „V Popovicích stála protipovodňová opatření necelých 90 milionů korun. Tentokrát se jedná o úsek od dálničního mostu až po katastr Berouna. Věřím tomu, že se nám druhou etapu podaří zrealizovat,“ uvedl starosta Králova Dvora.

Úprava toku Litavky v Popovicích, kterou zahrnovala první etapa protipovodňových opatření rozšířila levý břeh řeky.

Nově vytvořené koryto, které má ve dně šířku 13 metrů, dosavadní byla okolo 7 metrů, chrání přírodní kamenná rovnanina a zatravnění. Na levém břehu toku, v místech, kde tok Litavky kopíruje dálnici D5, vyrostla zhruba 150 metrů dlouhá a 4,5 metrů vysoká opěrná zeď. Součástí protipovodňových opatření je v této části i betonová zídka obložená kameny, která na pravém břehu toku Litavky v délce 955 metrů chrání majetek obyvatel Popovic.