V září byl kvůli výstavbě sportovní haly v Králově Dvoře obviněn ze spáchání dvou trestných činů a nyní se bude jeho osobou zabývat dokonce ministerstvo vnitra.

Podle zprávy kontrolního výboru krajského zastupitelstva je jeho červencové jmenování na post ředitele Integrované střední školy v Rakovníku v rozporu se zákonem číslo 130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů. Paragraf 5 tohoto zákona říká, že krajský zastupitel nesmí zastávat funkci statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, kterou Integrovaná střední škola v Rakovníku beze sporu je. Krajští radní ho do funkce ředitele střední školy jmenovali na červencovém zasedání, a to i přesto, že ve výběrovém řízení měl skončit až druhý.

„Karel Mencl měl složit mandát krajského zastupitele už v červenci a dodnes to neudělal. Osobně jsem o tom mluvila s hejtmanem Davidem Rathem, ale ten to nijak neřeší,“ uvedla předsedkyně kontrolního výboru krajského zastupitelstva Dagmar Nohýnková s tím, že v pondělí kvůli tomu podá podnět ke zjednání nápravy na ministerstvo vnitra.

Karel Mencl se k dalšímu rozruchu kolem své osoby nechtěl vyjadřovat. „Už jsem z toho všeho unavený a dál k tomu už nechci nic říkat,“ poznamenal k věci Karel Mencl.