Část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko by se do dvou let měla stát pátým národním parkem v České republice. O jeho vzniku bude rozhodovat příští vláda.

Z celého území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která se rozkládá na 630 čtverečních kilometrech, bude národní park zabírat přibližně šestinu. Jeho hranice by v berounském regionu měly nejvíce zasáhnout katastrální území obce Broumy. „Hranice parku nepůjdou přes obydlenou část naší obce, dotknou se jen polí a části lesů v jejím katastru,“ uvedl starosta Broum Jiří Čermoch.

Původně tomu bylo ale jinak. Hranice nového národního parku měly končit v těsném sousedství stavebních pozemků v místní lokalitě Luh. „To se nám nakonec podařilo změnit a hranice národního parku posunout o dost velký kus pryč od nich,“ informoval Jiří Čermoch. Národní park dále povede přes část lesa na katastrálním území Kublova, Žloukovic, Stradonic a Nižbora. Obyvatelé těchto obcí se bojí, jaká omezení jim to přinese. „Ve Žloukovicích například lidi zajímá, zda budou moci chodit do lesa na probírku dříví,“ poznamenala starostka Nižboru Kateřina Zusková.

Území Křivoklátského národního parku by mělo být rozděleno do tří zón a obyvatelům zasažených obcí by jeho vznik neměl přinést žádná nová omezení. Lidé z okolí tak mají mít i nadále přístup do všech tří zón parku. V první zóně, která bude nejvíce chráněna, by se měli pohybovat po vyhrazených cestách. V národním parku prý budou moci sbírat i houby, borůvky a další lesní plody. Ani sběr dříví nemá být zakázán.

Tyto a jiné výhody by ale měli mít pouze lidé s trvalým bydlištěm v obci, přes jejíž území nový národní park povede. „A nebo v ní mají nemovitost,“ upozornil starosta Broum. Na omezení se tak zřejmě mohou těšit sběrači borůvek a hub z ostatních obcí berounského regionu.