„Zprivatizovaná berounská nemocnice nedodržuje privatizační smlouvu a redukuje poskytování péče na několika důležitých odděleních,“ tvrdí zpráva tiskové mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Maschekové.

Kladenská nemocnice za to uložila berounské pokutu a vyzvala provozovatele nemocnice společnost Jessenia, aby zaplatil 40 milionů korun. Za každý uzavřený obor deset milionů korun. Dnes mají o této pokutě a o důvodech jejího uložení jednat zástupci společnosti Jessenia a kladenské nemocnice na Kladně.

V roce 2007 došlo k prodeji nemocnice v Berouně, která byla do té doby součástí krajské nemocnice Kladno. Při prodeji soukromé společnosti Jessenia byla do smlouvy zahrnuta podmínka, která zavazuje nového majitele provozovat nemocnici ve stejném rozsahu, ve kterém ji při prodeji přebíral.

Smluvní strany si také sjednaly přiměřenou smluvní pokutu, kterou se kupující zavazuje uhradit na první požádání, a to ve výši deset milionů korun za každé porušení smluvních povinností. A k tomu prý mělo podle krajského úřadu dojít. Berounská nemocnice v rozporu se smlouvou zažádala o změnu registrace, a to v několika případech. Jednalo se o zrušení lůžkové gynekologie a porodnictví včetně příjmové ambulance, zrušení chirurgické JIP a zrušení patologické anatomie z komplementární péče.

V případě potřeby hodlá Oblastní nemocnice Kladno hájit svá práva žalobou na výše uvedenou společnost u soudu. Berounský deník se proto obrátil na Sotiriose Zavalianise, a zeptal se ho, co výše uvedenému říká společnost Jessenia.

„Nechápu proč krajský úřad poslal do médií takovou tiskovou zprávu ještě před jednáním. My jsme žádné oddělení sami od sebe neuzavřeli. Když jsme nemocnici kupovali, už tam některá zmiňovaná oddělení nebyla. Naše společnost žádné smluvní podmínky neporušila a uložení zmiňované pokuty je neoprávněné. Na středečním jednání vše doložíme,“ poznamenal Zavalianis.