Beroun/ Za svoz a likvidaci komunální odpadu platí obyvatelé Berouna už maximální částku, kterou zákon povoluje, a to je 500 korun. Přesto do likvidace odpadů musí město ze svého rozpočtu každoročně investovat další miliony korun. „Na každého občana dotuje město likvidaci komunálního odpadu stovkou, což je celkem 1 800 000 za rok. K tomu je nutno ale připočíst náklady na likvidaci některých věcí, které lidé mohou dovézt na občanský průkaz do Eko dvora a další náklady na úklid města. Na každého občana Berouna tak představuje dotace města celkovou částku 300 korun,“ informoval starosta Berouna Jiří Besser.


Jak dále uvedl, je přesvědčen, že finanční prostředky, které do likvidace a třídění komunálního odpadu Beroun každoročně vynakládá, jsou využity účelově. „Chceme–li mít ve městě pořádek, musíme pro to něco udělat a počítat také s tím, že nás to něco bude stát,“ poznamenal starosta.
Úklid odpadků po městě zajišťují za úplatu technické služby. „Kromě toho máme kvalitní Eko dvůr a pravidelně se umisťujeme na stupních vítězů v soutěži Třídíme nejlépe. Jsem rád, že občané nutnost třídit komunální odpad pochopili a vědí, že to má smysl,“ dodal Jiří Besser.


Tříděním odpadu se tak městu určitá část vynaložených finančních prostředků vrací. „Nejsou to sice závratné částky, ale prodejem skla a papíru není třídění odpadu pro město ztrátové, ale naopak ziskové,“ vysvětlil starosta Berouna. Komunální odpad z berounských domácností končí ve Stašově na skládce Zdibe.