V obci Chyňava svolali mimořádné zastupitelstvo na 27. května a jediným bodem jednání bylo schválení nového územního plánu obce Chyňava, který podle občanů počítá se záborem půdy majitelů pozemků v ulici Za Humny na rozšíření silnice a parkovací plochy.

„Problém se táhne léta a stále nikdo nevyslyšel naše připomínky. Ulicí Za Humny vedla úzká úvozová cesta. Když se tam v devadesátých letech budovala silnice, majitelé pozemků dali předběžný souhlas, že se cesta částečně rozšíří i na jejich pozemky a obec je bude nějak kompenzovat. Ať už směnou za jinou půdu, nebo finančně. Nic takového se ale dosud nestalo,“ upozorňuje Emil Beer, který v ulici Za Humny bydlí a vlastní i pozemek za silnicí.

V červenci 2021 se uskutečnilo veřejné projednávání nové územní studie zahrnující i dotčenou lokalitu C-20 mezi obcí a vlastníky pozemků v ulici Za Humny. Vlastníci podali řadu připomínek k nadměrnému záboru jejich pozemků, protože ve studii se počítalo s rozšířením stávající silnice a s odstavnými plochami.

„Tehdejší starosta Chyňavy Jiří Kříž nám, vlastníkům, podepsal tuto listinu, že se naše připomínky do studie zanesou,“ ukazuje listinu Berounskému deníku Beer. Nicméně už o čtrnáct dní později byla územní studie bez připomínek majitelů pozemků zavkladována na Městském úřadě Beroun.

„Vůbec jsme netušili, že byla tato studie doručena na stavební úřad bez našich připomínek. Dozvěděl jsem se to před několika dny na Městském úřadě Beroun. A nyní došlo ke schválení nového územního plánu podle této studie vypracovaného firmou CCEA MOBA. Tudíž majitelé mohou přijít o část svých pozemků, kde by měla vést nová, mnohem širší silnice s odstavnými plochami. Bez našeho souhlasu a bez jakékoli kompenzace. Prostě jako za dob totality chtějí rozhodovat o našich pozemcích,“ podotýká Beer, který dále upozorňuje, že územní plán mohl zdarma vypracovat městský úřad, ale vedení Chyňavy zadalo za úplatu vypracování firmě CCEA MOBA, která původní územní plán nezpracovávala.

Chyňava chce schválit nový územní plán, majitelé pozemků s ním ale nesouhlasí. | Video: Hájíčková Jana

„Je v něm tak spousta chyb. Obáváme se, že schválením nového územního plánu přijdeme o část svých pozemků, které navíc mají nejlepší bonitu v katastru. Chyby ve schváleném územním plánu se následně budou velice těžce napravovat,“ uzavírá Beer.

Nynější starosta Chyňavy Zdeněk Steiner však vyvrací, že by obec chtěla někdy v budoucnu zabrat soukromé pozemky. „Se žádným záborem pozemků nepočítáme. Pokud je pozemek soukromý, tak na něm nemůžeme provádět žádné stavební úpravy, pokud to není ošetřeno smlouvou nebo se nejedná o vydržený pozemek. Proto nepočítáme s tím, že bychom zabírali soukromé pozemky. Pokud by došlo někdy v budoucnu k rozšíření jakýchkoli cest, tak to bude na obecních pozemcích. Územní plán se žádným záborem nepočítá,“ oponuje Steiner.

Podle něho územní studie pro lokalitu C-20 byla schválena dne 3. června 2021 dle Evidence územně plánovací činnosti. „Pokud tedy v červenci 2021 proběhlo veřejné projednání, tak toto jednání nemělo žádný vliv na tuto studii. Jen doplním, že studie se řešila již od roku 2006 a mnoho připomínek bylo do studie zapracováno. Nelze ovšem vyhovět všem. Podle dokumentu, který mám k dispozici, tak většina vlastníků pozemků byla pro, aby studie byla platná, tak jak je nyní zavkladována. Rád bych tedy viděl listinu, kde je výslovně napsáno, že tehdejší starosta Jiří Kříž zaručuje zohlednění připomínek,“ loučí se Steiner.