Lidé dorazili v hojném počtu. Děti si na Husově náměstí mohly nechat namalovat něco na obličej a také soutěžily a užívaly si na skákacím hradě.

Své vystoupení předvedly za potlesku publika mažoretky Berounské hvězdičky. Po nich se Michal Szabo snažil sportovce dobře rozcvičit a rozdýchat na následné běžecké klání, jehož se zúčastnila více jak stovka zájemců.