Vedení města Beroun již minulý rok zaslalo rozsáhlé připomínky ke studii vlivu na životní prostředí tzv. dokumentaci EIA. Připomínky k dokumentu detailně rozvádí problémy, které vedení města vidí v rámci plánované stavby. Radnice požaduje především snížení hluku a prašnosti spojených jak se stavbou, tak s provozem trati. Navíc je naprosto nutné zajistit preventivní opatření proti zhoršení dopravní situace během stavby tunelu a minimalizaci dopadu na životní prostředí na Berounsku.

Radnice se k záměru vyjádřila už v loňském roce v rámci připomínkového řízení ke studii EIA. Jednou z největších výtek, které vedení města zaslalo v dokumentu s připomínkami, je silný nesouhlas se zřízením továrny na tybinky (obloukové tvárnice pro obezdívku při ražení tunelů) v Králově Dvoře. Vliv továrny by negativně ovlivnil dopravu, ale i životní prostředí v celém souměstí Beroun–Králův Dvůr.

Situace v Berouně a Králově dvoře.Situace v Berouně a Králově dvoře.Zdroj: KÚ Středočeského kraje

„Jsem zásadně proti umístění továrny v Králově Dvoře. Jde o naprosto nedomyšlené řešení, které by naše město i Králův Dvůr zasypalo prachem, zvýšilo hluk a zhoršilo dopravní situaci,“ řekla starostka města Beroun Soňa Chalupová (ODS).

Zamýšlená továrna by navíc musela splňovat podmínky stoleté vody řeky Litavky, tudíž by muselo dojít k umělému navýšení terénu. Studie ale ani s tímto navýšením nepočítá. Město tedy vyžaduje doplnit studii o další výchozí body pro výpočet hluku v důsledku navýšení továrny. Nedostatky v eliminaci hluku ale radnice vidí i v provozu trati po jejím dokončení.

„V připomínkách dbáme na plošné snížení hluku v Berouně. Především se zaměřujeme na lokality, kde dochází k překročení limitů, nebo kde jsou hodnoty již teď hraniční. Dokumentace je totiž postavena na datech, která počítají s ideálními podmínkami, ale i tak jsou hodnoty hluku na vrchní hranici dovolených limitů. Proto trváme na doplnění protihlukových stěn v úseku od výjezdu z tunelu po vjezd do nádraží Beroun,“ doplnila starostka.

Portál tunelu u Berouna včetně přemostění Berounky.
Stavba Berounského tunelu: V regionu vzniknou nové silnice i most

Vedení města nesouhlasí ani s plánovaným dopravním řešením. Na jediném mostě v Berouně již teď nemůžou jezdit vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Těžká technika tudíž přes něj projet ani nemůže. Kraj jako vlastník mostu už plánuje jeho rekonstrukci, která by měla zabrat přibližně 3,5 roku. I proto město usiluje o vybudování druhého mostu přes řeku Berounku.

„Další zhoršení dopravní situace v našem městě nehodláme připustit. Pro stavbu tratě bude nutné vypracovat síť náhradních tras a vybudovat nový most přes řeku Berounku,“ prohlásil místostarosta Berouna Michal Mišina (Hnutí ANO).

Zaústění tunelu Praha - Beroun u Branického mostu.
Zádrhel pro Berounský tunel. Správa železnic musí přepracovat dokumentaci

„V dokumentaci navíc kompletně chybí specifikace tras pro vozidla stavby. Proto požadujeme jejich doplnění a to tak, aby nejezdila přes centrum města a kolem hustě obydlených částí města,“ dodal Mišina.

V souvislosti s ochranou životního prostředí město vyžaduje dodržování řady opatření, která eliminují prašnost. Jedná se například o zvlhčování sypkých a suchých ploch, minimalizace spádové výšky při nakládání a vykládání materiálu, ale i pravidelné čištění stavenišť i komunikací.

Město v připomínkách navíc požaduje položení tichých asfaltů v lokaci staveniště. Stroje by také měli vypínat motory, když nebudou zrovna v provozu, a omezit souběžné práce během nevhodných rozptylových podmínek.

Berounský most TGM přes Beroun chátrá. Jeho oprava, která si vyžádá úplné uzavření, je nezbytná
Kraj mírně pokročil s plány na opravu berounského mostu TGM

„Z hlediska hydrogeologie se studie opírá pouze o předběžné posouzení. Trasa tunelu nebyla vyhodnocena na hromadné, ani individuální vodní zdroje. Ještě před dokončením řízení EIA požadujeme, aby byl zpracován komplexní hydrogeologický průzkum. Na jeho závěrech bychom mohli posoudit i dopad na spodní vody,“ uzavřela Soňa Chalupová.