Zde je přes třicet velkých stavebních parcel. Město Beroun je vlastníkem pěti z nich. „Podle územního plánu se jedná o smíšenou zónu s využitím pro bydlení a služby, včetně možnosti výstavby předškolního a školního zařízení. Chceme s developery jednat o spolupráci při vybudování občanské vybavenosti," řekla architektka města Dana Vilhelmová.

V současné době se zde pracuje na stavbě inženýrských sítí. Příjezdová komunikace v ulici Na Morákově je už několik týdnů zcela uzavřena z důvodu výstavby kanalizačního řadu a přeložky přivaděče vody pro ulici Košťálkova.

Město hodlá v ulici Na Morávkově řešit i bezpečnost chodců, a to vybudováním chodníku. Nového chodníku se dočkají obyvatelé města také po levé straně frekventované ulice Na Máchovně. Ten bude směřovat až k fotbalovému hřišti.

„Souhlasím. Chodník je tady potřeba, ale ta nová bytová výstavba mě děsí. Dříve to tady bylo všechno krásně zelené. Nyní se všude v okolí na polích staví a ten kousek přírody, kam jsme mohli chodit na vycházky, systematicky mizí. Přibývají parkoviště s auty a beton. Je to nesmírná škoda. Zeleň a příroda k městu patří," poznamenal Miroslav Pavelka, obyvatel Velkého sídliště v Berouně.

V následujících deseti letech se předpokládá v Berouně nárůst obyvatel na 21 tisíc. Nový územní plán počítá s možností výstavby až 2300 bytů. Stavět se bude i v lokalitě Na Vinici.

Další berounská lokalita, která je podle územního plánu určena převážně k bytové výstavbě, je Suchá Luka Na Cibulce. Stavba nových domů zde přinese i potřebu většího počtu míst v mateřských a základních školách. Město proto připravuje rozsáhlou rekonstrukci Základní školy Závodí. Představitelé Berouna také počítají se stavebními úpravami, díky kterým se rozšíří příjezdové cesty do lokality Na Cibulce a komunikací Větrná a Náhorní.

Ve druhé polovině letošního roku se pravděpodobně už rozjede léta připravovaná stavba bytů v areálu bývalých nových kasáren. Společnost Crestyl zde plánuje 146 bytů a 42 řadových domů. V rámci smlouvy o spolupráci chce město společně s investorem řešit také rozšíření předškolní kapacity v novém areálu. Současně bude ukončen provoz provizorního bezplatného parkoviště za Komunitním centrem.

„Po uzavření parkoviště umožníme zájemcům na pár měsíců celodenní parkování v parkovacím domě U Černého koně za zvýhodněnou cenu," poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina.

Podle nového územního plánu je možné nové byty stavět i v areálu bývalé Tiby. „Jde o smíšenou městskou zónu nebo s hromadným bydlením. Areál je proto vhodný nejen pro bytovou výstavbu, ale i různé služby, občanskou vybavenost, administrativu, dětská hřiště či školní zařízení. Rozhodně tu nemohou vzniknout sklady ani výrobní objekty. Případné objekty pro maloobchodní prodej jsou omezeny pěti sty metry čtverečními prodejní plochy," vysvětluje vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.