V některých okresech, jako například na sousedním Příbramsku, se v reakci na tyto změny, především pak zrychlující pandemii, zvyšuje zájem hlavně o očkování třetí dávkou. Na Mladoboleslavsku se zase počet lidí se zájmem o prvotní očkování zdvojnásobil.

Není tomu jinak ani na Berounsku, kde se celkové množství zájemců téměř zčtyřnásobilo. „Zaznamenali jsme zvýšený nárůst o 90 procent oproti druhému říjnovému týdnu u třetí dávky. Zájem o prvotní očkování se zvýšil o 35 procent. Dá se odhadnout, že to je důsledkem hrozby, že pojišťovny přestanou hradit testy, ale také i nárůstem respiračních obtíží a strachu obyvatel z možné další vlny onemocnění COVID-19. Z těchto důvodů jsme navýšili počty týmů a rozšířili termíny očkování,“ potvrdila Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun, kde se nachází regionální očkovací centrum.

V Hořovicích kvůli zrychlující pandemii navíc zavedli zákaz návštěv. „Považujeme to za první opatření pro ochranu pacientů a našich zaměstnanců. Zatím jsme neudělali další kroky, jako je například uzavření vchodů a zřízení třídění pacientů – takzvané triáže. Co se týče berounské nemocnice, tam se návštěvy nikdy nepovolily a triáž zde zůstala. Je to v obou případech také z důvodu, že potřebujeme omezit pohyb lidí po odděleních,“ vysvětlila mluvčí.

Zákaz návštěv se nicméně může dát prokonzultovat s vedením daného oddělení. Výjimku mají i nastávající tatínkové. „Chápeme, že návštěvy jsou pro pacienty důležité, jde ji tedy uskutečnit se souhlasem primáře. Jinými slovy je samozřejmě potřeba brát ohled na stav pacienta, kdy primář posoudí, zda je návštěva vhodná. Určitě povolujeme otce k porodům, na ty se zákaz nevztahuje,“ podotkla Horáková.

V současnosti se obě nemocnice nepotýkají s dramatickým nárůstem covidových pacientů. „Momentálně jak v Berouně, tak i v Hořovicích máme hospitalizované pacienty v řádu jednotek. V jednom případě se jedná o těžký průběh, kdy je pacient hospitalizován na oddělení ARO,“ doplnila mluvčí.