Přednášky se konají pravidelně jednou za měsíc v prostorách berounského Domu dětí a mládeže. Poslední setkání se konalo 21. října, vedl ho hydrogeolog a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském Zbyněk Hrkal. Tématem bylo, zda máme na Zemi dostatek vody a jestli nám hrozí války o ní.

Podle něj se věc mnohdy zbytečně nafukuje. „Má dlouhodobá filozofie je odstraňovat lidem strach. Jsme neustále zavalováni hrůzostrašnými zprávami o tom, co nás všechno čeká. Často mi tedy lidé a novináři kladou otázku, kdy dojde na planetě voda a kdy vypuknou válku o vodu. Tyto dezinformace se tedy snažím vyvracet,“ vysvětlil vědec.

Onen říjnový večer tak Zbyněk Hrkal v rámci své přednášky mimo jiné představil i různá technologická řešení, jak existující problémy kolem nouze o vodu vyřešit. „Kdybych to mohl shrnout do jednoho bodu, tak ten hlavní oříšek není v nedostatku vody ve fyzickém slova smyslu, ale nejvýznamnějším problémem je chudoba a nevzdělanost,“ vysvětlil vědec.

Po skončení jeho přednášky proběhla mezi ním a jeho posluchači velmi barvitá a zajímavá diskuze, která na tuto problematiku nahlédla z mnoha zajímavých úhlů. Zbyněk Hrkal především nevidí ve válkách ekonomický přínos. „Když si dvě znepřátelené země dají na misky vah, kolik by je stálo řešení vodního problému s pomocí technologií oproti válce, tak se budou radši snažit dohodnout. Protože válka vždycky vyjde dráž,“ představil vědec základní důvod, proč si myslí, že války o životadárnou tekutinu nikdy nevypuknou.

„Výjimkou je oblast blízkého východu, kde emoce a politické šílenství převažují nad lidským rozumem, kde se skutečně odehrávají boje o vodu mezi Izraelem a arabskými státy,“ dodal hydrogeolog.

Další Science Café se uskuteční už příští týden 18. listopadu od půl sedmé večer. Tentokrát se posluchači můžou těšit na meziplanetární cestování. „Navštíví nás Petr Brož, geolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Bude hovořit o tom, že cesta na Mars a život na něm je ve skutečnosti mnohem složitější, než můžeme v různých filmech a knihách často vidět nebo číst,“ uvedla Markéta Prošková, pedagožka volného času berounského DDM a koordinátorka projektu.