„Získanou dotaci spolu s příspěvkem města 40 000 korun navrhují radní rozdělit mezi dva žadatele, kteří by dotaci použili na rekonstrukci svých objektů v městské památkové zóně," uvádí mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Z uvedených dotací bude hrazeno například dokončení oprav sálu U Tří korun a oprava části hradební zdi v Zámečnické ulici. Neznamená to ale, že by majitelé objektů získali peníze bez toho, aniž by do oprav neinvestovali i vlastní prostředky. „Do těchto oprav musí majitelé dle pravidel programu sami investovat minimálně 160 tisíc korun," zdůraznila Pavla Švédová.

O konečném udělení dotace rozhodnou však až berounští zastupitelé na svém nejbližším zasedání. To je plánované na pondělí 26. června a konat se bude opět v prostorách hotelu Grand.

Beroun se do Programu regenerace městské památkové zóny zapojil v roce 1994. Od té doby se v centru Berouna investovaly už desítky milionů korun. Za tuto dobu se podařilo zrekonstruovat nejen náměstí, radnici, Pražskou i Plzeňskou bránu, ale například i berounské hradby.

Největší investice si pak městská památková zóna vyžádala po roce 2002, kdy historické centrum Berouna zdevastovaly ničivé srpnové povodně.
Regenerace městské památkové zóny nakonec vynesla Berounu dokonce vytoužený titul Historické město roku 2009.