Až v roce 2019 se nelehkého úkolu ujal spolek Berounská zeleň, kterému se s další pomocí povedlo vyřešit legislativní záležitosti, a členové s dobrovolníky zde vysázeli dvacet mladých hlohů.

Ty se mají k světu a již druhým rokem vyrazily kvítky typické růžové barvy. V místě navíc spolek pečuje i s přispěním studentů místního gymnázia o komunitní trvalkový záhon, jehož jsou stromy součástí.