V současné době má město Beroun na parky zpracované územní studie, na které získalo dotaci. Dominantou nového parku je vrch Homolka, na kterém je navrženo vyhlídkové místo. V rovinatém prostoru severně od vrcholu Homolky by měla vzniknout travnatá plocha pro sport, hry a jiné aktivity, obklopena dráhou pro běh, in-line brusle, skateboardy či koloběžky. Dále jsou zde dvě plochy s herními a cvičebními prvky. V nejsevernějším cípu území se mezi stromy počítá se sezením a s ohništěm. Na jižním svahu Homolky je navržen sad s lavičkami, které poslouží jako klidné místo pro odpočinek obyvatel této lokality. Z tohoto centrálního místa pak park pokračuje směrem dolů k městu úzkým svažitým koridorem se dvěma paralelními komunikacemi, a to cestou a rampovým schodištěm. Obě komunikace propojují odpočívadla s lavičkami a drobným mobiliářem.

„V parku je v plánu vysazení rozmanitých dřevin, u kterých budou tabulky s popisem. U ulice Pod Homolkou je navržena výsadba různých druhů lip. Severní a střední část parku bude mít charakter sadu,“ vysvětlil Michal Mišina.

Výstavbu parku Na Homolce obyvatelé této lokality hodnotí velmi kladně. „Invazivní výstavbou bytových a rodinných domů jsme přišli o místa, kam jsme chodili na procházky. V současné době už nám nezbývá nic jiného, než korzovat po sídlištních ulicích, kde je ale čím dál větší provoz. Do parku na Městské hoře to je pro nás daleko, takže se na ten nový park velmi těším,“ konstatovala Libuše Svobodová.

Kdy se obyvatelé Velkého sídliště nového parku Homolka dočkají, nikdo ze současného vedení města prozatím neví. „Vše je připravené. Záleží na novém zastupitelstvu města, jak se k jeho výstavbě postaví. Zda nechá připravenou studii uloženou v šuplíku a nebo se rozhodne park vybudovat,“ poznamenal místostarosta Berouna.

Stejné je to i s novým parkem u Berounky, který má obyvatelům Berouna nabídnout nejen místo k odpočinku, ale i k společným aktivitám. Jeho připravená studie nazvaná Od Štulovny k brodu přes řeku Berounku zahrnuje Štulovnu, park Na Špici, park Ostrov a poloostrov u Berounské Čertovky.

Štulovna by si měla zachovat ráz parku se sportovními aktivitami pro všechny generace. Ve svahu by měl vzniknout objekt s veřejnými toaletami a bistrem. Dále by měla Štulovna zahrnovat hřiště na pétanque, dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkou, sestavu lanových prolézaček, sáňkovací svah, areál pro piknik i s pevným grilem. Na Štulovnu pak podle studie volně navazuje park Na Špici, který by svým zaměřením měl mít charakter přírodního amfiteátru, relaxační zóny a vyhlídky. Město zde počítá i s vybudováním altánu a zdejší louka by kromě odpočinku mohla posloužit pro míčové hry nebo gymnastiku.

„Park Ostrov by měl vzniknout od prostranství pod silničním mostem až k lávce pro pěší a měl by sloužit ke společenským aktivitám. Zajímavostí a velkým lákadlem by mohlo být pro lidi kachnárium, které využije shromáždění vodního ptactva u Berounky,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina.