Stavba obchvatu Hořovic na Berounsku se nyní přiblížila dalšímu významnému milníku. Oblast v budoucí stopě silnice je aktuálně dějištěm archeologického průzkumu, který předchází zahájení stavby. A odborníci byli úspěšní, objevili totiž řadu významných nálezů svědčících o osídlení oblasti v mladší době kamenné a činnosti prvních zemědělců.

Mezi nálezy patří zlomky keramických nádob, pazourky a kamenný otloukač. Podle archeologů by průzkum neměl ohrozit plánovaný termín dokončení stavby, a první řidiči by se po nové silnici měli projet zhruba za dva roky.

„Provádíme povrchovou prospekci a zjišťovací sondáž, která nám pomůže vymezit rozsah pravěkých sídlišť v trase budoucího obchvatu,“ vysvětluje Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Obchvat pomůže hlavně lidem v Hořovicích

Obchvat plánovaný na východě města, který propojí silnice II/114 a II/117 vedoucí z Hořovic do Lochovic a Žebráku si dává za cíl odlehčit centru Hořovic od tranzitní dopravy a tím zlepšit životní podmínky místních obyvatel.

„Obchvaty měst a obcí mají při plánování investic jednu z priorit. Zvyšují především bezpečnost v sídlech samotných, občanům se navíc uleví od dopravní zátěže i exhalací,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Nová trasa bude dlouhá zhruba 1,5 kilometru a povede od stávající silnice z Lochovic (II/114) kolem nemocnice až na křižovatku s ulicí Tyršovou, kde se napojí na silnici II/117 směřující k dálnici D5 a Žebráku.

Součástí stavby jsou čtyři úrovňové křižovatky, dva mosty a lávka pro pěší. „Úrovňové křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky komunikací nižších tříd, cyklostezky a cesty pro pěší, protihluková stěna a hospodářské sjezdy. Součástí stavby jsou dále přeložky či úpravy inženýrských sítí,“ vyjmenovává Bendl.

Radní schválili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce už v prosinci minulého roku. Zadavatelem a administrátorem zakázky je Krajská správa a údržba silnic. Podle Bendla by stavba silnice měla začít letos na podzim s předpokladem, že budování zabere dvě stavební sezóny. V tuto chvíli běží soutěž na zhotovitele,“ doplnil.

Archeologové zdaleka nekončí

Práce archeologů ale ještě nekončí. Průzkumu oblasti se budou věnovat i v následujícím období a poté s nálezy seznámí i širokou veřejnost. Věřím, že se máme na co těšit,“ uzavírá Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Středočeský kraj předpokládá, že cena stavby se bude pohybovat okolo 340 milionů korun. Spolufinancovat ji má Evropská unie.

Mohlo by vás zajímat:

Rozšíření dálnice D5: Starostové mají vážné obavy z hluku a znečištění ovzduší

Chystá se rozšíření dálnice D5 do Králova Dvora. Starostové se obávají hluku | Video: Hájíčková Jana