Jak podotkl Pavel Bokr, geolog, lektor a průvodce v Muzeu Českého krasu, kongres se odehrává každé dva roky, jednou v Čechách, podruhé na Slovensku. A není náhodou, že letošní ročník je v Berouně. "Beroun má ke geologii rozhodně co říci, je to dlouhodobě prozkoumávaná oblast proslavená po celém světě. Spousta lidí zná jméno Joachima Barranda," podotkl.

Příspěvky odborníků jsou na různá témata: Petr Bohdálek vystoupil s přednáškou na téma Strategické suroviny České republiky; Blažena Wertichová, Jakub Jirásek a Günter Tiess hovořili o nerostných zdrojích jako součásti udržitelného územního plánovaní. Později ale došlo i na přednášku pro veřejnost; Ondřej Fatka vystoupil s příspěvkem na téma Výjimečné zkameněliny a jejich význam.

Nyní je na programu například problematika Národních parků od Martina Hrubeše, nebo vystoupení na téma Proč a co učit v geologii od Václava Zieglera. Řeč dojde také na rozvoj aplikovaného výzkumu v České geologické službě.

Účastníci budou mít na berounský kongres i milou vzpomínku: město připravilo speciální pamětní minci.