„Chceme jít příkladem občanům našeho města a v Berouně omezit produkci skleníkových plynů. Využívání elektromobilů na alternativní pohon bude mít nesporný přínos pro životní prostředí,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Při výběru elektromobilů město mimo jiné zohlednilo i to, jak často budou využívané. Jeden elektromobil je určen pro zajištění správy parkovišť a parkovacích míst ve městě, servis bikeboxů pro parkování kol a pro parkovací dům. Vozidlo bude sloužit ke kontrole a výběru peněz z městských parkovacích automatů. Další dva elektromobily hodlá město Beroun využít v sociální oblasti kupříkladu pro rozvoz jídel pro seniory.