Ty do městské kasy měly přitéct po sečtení daňové výnosnosti za rok 2016. Do druhé úpravy rozpočtu, je zapojen přebytek peněz z loňska ve výši 91 milionů. Ten město použije na krytí investičních výdajů a zvýšení fondu rezerv a rozvoje na 24 milionů korun.

Připravované investiční projekty znamenají růst výdajů o 114 milionů korun. Představitelé Berouna tak pravděpodobně budou moci realizovat všechny svoje připravované plány.


„Letos se chceme zaměřit zejména na oblast školství. Dostáváme se na populační špičku a musíme být na ní připraveni. Prioritou je výstavba nového školního pavilonu v areálu 2. základní školy v Preislerově ulici a rozsáhlá rekonstrukce školy v lokalitě na Závodí. Zde zároveň počítáme s celkovou modernizací budovy, včetně nové tělocvičny a jídelny. Ve schváleném rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace," uvedl starosta Berouna Ivan Kůs. Na obě investiční akce žádá město o přidělení dotací.

„Pokud je ale nezískáme, budeme projekty realizovat z vlastních zdrojů, případně s využitím úvěru. Letos nás čeká také rekonstrukce Mateřské školy Pod Homolkou," zmínil některé zásadní úpravy výdajové části městského rozpočtu starosta Berouna.

Představitelé Berouna nehodlají letos investovat peníze jen do školství. Z dalších projektů, které připravují, to jsou rekonstrukce ulice U Dobré Vody a první etapa opravy Bezručovy ulice. Také příprava projektové dokumentace na stavební úpravy ulic Mládeže, Jiráskova, Branislavova, Za Drahou a prašných komunikací v lokalitě Jarova.


„V Berouně je mnoho ulic, které je potřeba opravit. Je dobře, že tuto skutečnost současné vedení města nepřehlíží. My bychom tady ale potřebovali také nějaké dětské hřiště, kdy by kluci mohli hrát fotbal a pozemní hokej. Není tady nic, a tak si hrají na chodnících mezi domy. Jejich jekot spoustu starších lidí obtěžuje," poznamenala Eva Malá z Velkého sídliště v Berouně.

Zde město připravuje stavební úpravy venkovního bazénu. Do rozpočtu na letošní rok se v rámci druhé úpravy dostala také modernizace osvětlení na zimním stadionu a pořízení nové rolby. Původní je už čtrnáct let stará. Dále příprava projektové dokumentace na rekonstrukci městské knihovny, rozšíření dětského hřiště Na Parkáně a třídě Míru nebo rekultivace okolí zvoničky v Hostímě.


Rozpočet města Beroun je od loňského roku připravován podle nových zásad. Všechny úpravy a změny jsou předem projednány se správci jednotlivých kapitol, vedení města, řediteli organizací, interní auditorkou a členy finančního výboru. Změna se dotkla i jeho zpracování. Rozpočet je nyní přehlednější a lépe se v něm orientuje.