Na místě se střídala živá hudba s reprodukovanou. Jako první patřilo pódium kapele La Fanka, početné publikum přišlo také na vystoupení desetičlenné skupiny TDC, zakončené dvěma fontánami konfet. Poté se na scéně objevil Ventolin, který přiváděl přihlížející včetně malých dětí do varu svými pohybovými kreacemi i pozoruhodnými texty. Samotný závěr obstarala kapela Tchagun.

Mezi další výrazné momenty festivalu patřilo cvičení jógy pro děti. Cvičitelka nejmenší návštěvníky akce velice zaujala a vtáhla do děje.

Pavel Paluska