Na světě jsou studie zaměřené na optimalizaci semaforů, systém parkování a revitalizace veřejných prostranství Hvězda, Homolka a berounského ostrova od Štulovny po lávku. Obyvatelé sídliště mají nové parkoviště v Košťálkově ulici, bezplatné parkoviště s odpočinkovou zónou vzniklo také v prostoru bývalého autobusového nádraží, pro děti byla rozšířena některá hřiště o nové herní prvky a cyklisté mají k dispozici největší síť cykloboxů v Česku. K tomu všemu město dokončilo územní plán. „Velkým přínosem pro bezpečnost dětí je nové dopravní řešení v oblasti Jungmannovy základní školy, zejména vznik světelného přechodu a propojovacího chodníku,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs

V letošním roce Beroun zahájí výstavbu nového pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici a přístavbu základní školy Komenského na Zá vodí, a to bez ohledu na to, zda město získá na realizaci dotaci. Jako první přijdou na řadu stavební úpravy v Mateřské škole v Tovární ulici, jejichž výsledkem by měla být nová třída pro dvouleté děti. Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce čeká v letních měsících Mateřskou školu Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole v budově Komunitního centra v Bezručově ulici. Berounští zastupitelé dali v loňském roce zelenou také rozsáhlé rekonstrukci venkovního bazénu na Velkém sídlišti. „Do konce roku chceme dokončit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení,“ sdělil starosta Berouna Ivan Kůs.

Po vybudování plynové kotelny v objektu městské knihovny se v letošním roce připravuje její rozšíření, zateplení objektu a úprava okolí. Projektově je již připravena výstavba kanalizace na Zavadilce. Kanalizace a vodovod se bude postupně řešit i v lokalitě Zdejcina. „V současné době hledáme vhodné dotační tituly, které by pomohly s realizací těchto investičních akcí,“ sdělil místostarosta Berouna Michal Mišina

Mezi největší loňské úspěchy Králova Dvora patří dokončení výstavby moderního školního pavilonu, který má devět tříd a čtyři půlené. Ve všech jsou využity speciální akustické prostředky. Tato investice přesáhla částku 130 milionů korun a zhruba 60 milionů bylo z dotace. „Celý nový pavilon má ledková světla, má moderní design a také evakuační výtah. Ledková světla chceme letos nainstalovat i do starého školního pavilonu,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že dalším velkým úspěchem loňského roku je také objev vzácných fresek v prostorách králodvorského zámku a jejich oprava.

„Vedení města chce pokračovat v rekonstrukci této místnosti a předělat ji na obřadní síň a koncertní sál. Místnost má více než sto metrů čtverečních,“ upozornil Petr Vychodil s tím, že minulý rok a vlastně celých uplynulých osm let bylo ve znamení projekčních příprav.

„Letos tak máme už projektově připravené i menší investiční akce a čeká nás mnoho oprav komunikací. Budeme stavět také lanové centrum i dětská hřiště. Jedno vznikne v městské části Levína a druhé v lokalitě u starého kina,“ vysvětlil starosta Králova Dvora.

Projekční rok mají za sebou také Hořovice. Loni se obyvatelé města dočkali nových chodníků.. „Postavili jsme je v Masarykově a Nové ulici. Největší akcí letošního roku, která si vyžádá náklady 26 milionů korun, je kompletní rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici včetně výstavby kruhového objezdu U Sluneční brány. Další výraznější akcí za zhruba 13 milionů korun je zateplení a výměna oken našeho společenského domu, jehož součástí budou i úpravy interiéru,“ informoval starosta Hořovic Jiří Peřina. Na společenský dům má město přiznanou dotaci z evropských fondů, a to ve výši 60 procent realizačních nákladů.