Před nedávnem Berounský deník zveřejnil žebříček pěti škol v okrese, jejichž žáci nejlépe zvládli v posledních pěti letech přijímací zkoučky na čtyřleté obory gymnázií a středních škol. A právě zde se objevila i škola z Králova Dvora.

Zástupkyně ředitele Kateřina Rychterová redakci pozvala v úterý na sedmou hodinu ráno, kdy probíhá Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Celá škola byla ještě tichá a potemnělá. Ze staré budovy jsme se přesunuly spojovací chodbou do nové. „Trochu bludiště,“ neodpustila jsem si poznámku. „Je to velká škola, máme 23 tříd a celkem ji navštěvuje 633 dětí. V devátém ročníku máme 54 žáků,“ vysvětlila mi Rychterová.

A už vcházíme do třídy, kde vyučuje Hana Urbanová již zmíněnou Přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka. Na hodině je 11 žáků a rozebírají cvičný test, který psali minulou hodinu. Na přípravu chodí, kdo chce. Účast je dobrovolná. Tiše pozoruji, jak se děti hlásí. Téměř každý dostal na chvíli slovo.

close Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pod vedením Hany Urbanové info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pod vedením Hany Urbanové

Na konci hodiny jsem paní učitelce oznámila, z jakého důvodu jsem přišla, že škola získala pomyslné stříbro. „Vážně? To určitě bude kvalitní přípravou,“ žertovala. „Vznikla poptávka od rodičů i od žáků, protože se z přípravy na přijímací zkoušky stal velký byznys a vydělává se na tom. Proto jsme dětem nabídli možnost se připravit,“ dodala. S dobrovolnou hodinou týdně začíná od října.

„Máme pracovní listy s typickými úlohami pro cermat. Píšeme šest testů, abych jim simulovala podmínky, jako když píšou test. Jsou ve škole a je to jiné, než když si ho píší doma. Všichni mi říkají, že doma získají mnohem víc bodů, ale je to menším stresem. Proto je upozorňuji, že při přijímacích zkouškách budou mít zhruba o čtyři body méně, než ve škole, právě kvůli stresu,“ vysvětlila Urbanová, která s dětmi píše pět zkušebních testů. Mají na ně 60 minut a další hodiny si je opravují a procvičují. Píší také kratší testy.

„První test píšu na konci osmé třídy se všemi žáky, aby viděli, jak to vypadá. Je to pro ně šok, když získají třeba jen deset bodů. O to jsou pak šťastnější, když po přípravě získají průměrně 35 bodů. Na konci března a v dubnu připravuji na přijímačky už ale všechny děti v rámci standardních hodin,“ dodala učitelka.

Kromě českého jazyka zde vyučuje ještě anglický jazyk, výchovu ke zdraví a výchovu k občanství. „Učím tady 15 let a bylo to moje první zaměstnání,“ uzavřela Urbanová. Dozvídám se od ní, že druhá učitelka českého jazyka je nemocná a tudíž s ní nemohu mluvit.

Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček | Video: Hájíčková Jana

Vyzpovídala jsem tedy ještě obě učitelky matematiky, které si kvůli mně ráno přivstaly. Zajímalo mě, co na úspěšnost svých žáků u přijímacích zkoušek říkaly?

„Vůbec jsem takový úspěch nečekala. Je to příjemné zjištění, protože člověk někdy propadá skepsi, když se děti nechtějí učit. Tohle je velmi motivující zpráva. Myslím nejen pro mě, ale i pro děti. Před zkouškami to jsou uzlíčky nervů a těžce to nesou. Takhle mají naději, že uspějí,“ řekla Hana Kodetová, která vede Přípravu na přijímací zkoušky z matematiky.

Na rozdíl od Urbanové ale v odpoledních hodinách. „To jsou sice děti unavenější, ale ráno zase rozespalí. To si člověk nevybere,“ dodala. Ze třídních srazů ví, že mnozí její žáci se dostali i na vysoké školy.

Druhá učitelka matematiky Petra Jirásková má přehled o tom, kolik dětí se na střední školy dostalo. Funguje totiž i jako výchovná a kariérní poradkyně, takže musí odevzdávat seznamy, které se pak objevují ve výroční zprávě školy.

„Mile mě překvapilo, jak dobře si vedeme. Od začátku devátého ročníku vyčlením jednu vyučovací hodinu hned od září na přípravu k přijímacím zkouškám, k tomu vedu ráno dobrovolnou přípravu a měsíc před přijímacími zkouškami ukončuji látku a jedu jen přípravu na přijímací zkoušky,“ vysvětila Jirásková. Podle ní se zde 80% procent žáků z devátých tříd hlásí na střední školy.

„Některé holčiny se tvrdě učí na přijímačky už od října, snaží se a pak mají u zkoušek největší smůlu. Nervy hrají velkou roli. Vloni jsem měla velice šikovnou třídu a právě dvě úžasné holčiny. Jedna samé jedničky, druhá jednu dvojku na vysvědčení. Obě chodily na přípravu, ale rodina jedné z nich do toho musela vložit hodně peněz, protože holčina chodila i na Zatlanku na zkušební přijímačky. Na první dobrou se ani jedna z nich nedostala. Hrály v tom roli nervy. Jedna se nakonec dostala na berounský gympl, i když napoprvé byla pod čarou, a teď měla vyznamenání. Druhá holčina se nakonec dostala na gymnázium do Prahy a studuje s vyznamenáním. V daný okamžik jim to ale nevyšlo,“ zavzpomínala Jirásková na loňský ročník.

Podle ní přijímačky sehrají velkou roli na psychiku dítěte. Když chce podat výkon, tak se to zrovna nepovede. „Ještě si pamatuji na Anetku. Tady samé jedničky a výbuch při přijímačkách, takže ve finále se dostala na ekonomku a nakonec vystudovala se samými jedničkami,“ dodala na závěr učitelka matematiky.

Na chodbách už panuje čilý ruch a děti se hrnou do tříd. Rozloučím se, sejdu schodiště a vyjdu ven. Zjišťuji, že jsem vyšla úplně jiným východem a tak se musím podél školy dostat zpět k hlavní budově, abych vrátila návleky na obuv, které jsem dostala. Tady si zakládají na čistotě, stejně jako na kvalitní výuce.

ŠKOLA PŘEDMĚT KATEGORIE PROCENTA ZÍSKANÝ POČET BODŮ (PRŮMĚR) POČET ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PRŮMĚR (PROCENTA)
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Skladba 71,4% 347 324 66,45%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Komunikace a sloh 65,2% 317 324 58,24%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Porozumění textu 64,7% 576 647 55,37%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Český pravopis 58,8% 405 365 49,34%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Tvorba slov a slovní zásoba 58,2% 495 608 53,67%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Tvarosloví 46,1% 299 405 39,45%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici ČJ Literatura - - - -
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Číslo a početní operace, dělitelnost  76,1% 277 283 65,70%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Převody jednotek 64,5% 209 162 50,10%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 55,3% 336 486 39,84%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 47,2% 325 243 38,08%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 43,5% 441 569 33,74%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Počítání s mnohočleny 39,2% 430 608 31,57%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Přímá, nepřímá úměrnost 35,6% 144 162 37,12%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Lineární rovnice, soustavy rovnic 26,8% 33 123 13,50%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Výrazy s proměnnou 26,8% 11 41 23,24%
ZŠ a MŠ Králův Důvr v Jungamnnově ulici M Poměr, mapa 8,3% 27 243 5,25%
Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček | Video: Hájíčková Jana

Úspěšnost podle témat

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších zde

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat