Ve Zdicích má městská policie zázemí v budově, která dříve sloužila hasičům. Měl by tam být rovněž soustředěn celý bezpečnostní kamerový systém obou měst. Na území Králova Dvora vznikne detašované pracoviště v budově bývalého zdravotního střediska na náměstí Míru.

Dozor na problematických místech

V Králově Dvoře se mají strážníci zaměřit na oblasti, na které státní policii nezbývá čas. Jejich úlohou bude prevence, která přispěje k předcházení přestupkům vůči veřejnému pořádku a občanskému soužití.

„Ve městě chceme mít větší bezpečnost. Strážníci budou řešit nejen rušení nočního klidu, dodržování vyhlášek, špatné parkování, bezpečnost chodců nebo vandalství, ale i nesrovnalosti v občanských vztazích, výtržnosti nebo neukázněné majitele psů,“ připomněl místostarosta Králova Dvora Jan Šilhavý. Mezi další úkoly má patřit dozor u přechodů pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol nebo monitorování předem vytipovaných problematických míst.

Hlídky budou pracovat ve dvojicích v rámci ranních a odpoledních služeb v době mezi šestou a třiadvacátou hodinou. Občané se tak nově budou moci na městskou policii obracet se širokou škálou podnětů.

„V případě, že nebude řešení spadat do její pravomoci, předá věc státní policii. Problémoví občané, kteří nebudou dodržovat legislativu města, musí počítat s tím, že po neúčinných domluvách a napomenutích může přijít i pokuta,“ upřesnila mluvčí králodvorské radnice Romana Šimková.

Města se dohodla na společném modelu provozování městské policie z několika důvodů. „Zřízení vlastní městské policie je finančně náročný a dlouhodobý proces. Námi zvolený způsob je jednodušší. Města spolu sousedí a potýkají se s podobnými problémy. Na financování provozní činnosti městské policie se budeme se Zdicemi podílet společně, rovným dílem podle počtu obyvatel v jednotlivých městech,“ uvedl místostarosta Šilhavý.