Kvalita života se měří pomocí indexů, které mají vliv na spokojený život člověka. Na základě studií, dostupných veřejných dat a průzkumů jsou tyto indexy rozděleny do tří základních oblastí – vztahy a služby, zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání.

Přírůstek obyvatelstva je v Berouně pod kontrolou

Kladně dominující oblastí, které získala 8,2 bodu z možných 10, jsou vztahy a služby. Například jeden z nedůležitějších aspektů je index přírůstku obyvatelstva. Ten určuje počet přistěhovalých a narozených obyvatel mínus počet obyvatel vystěhovalých a zemřelých. Beroun získal výborných 9,6 bodu. Na druhé straně průměr výrazně snižuje například nízký zájem občanů o komunální a krajskou politiku se skórem 3.

Firmy z okolí stále znečišťují životní prostředí

Oblast zdraví a životního prostředí skončila se 7,6 body, tedy stále v nadprůměru. Dělá to hlavně přítomnost místního špitálu, čímž je výrazně vylepšen index dojezdu do nemocnice na rovných devět bodů. I přesto, že je Beroun vstupní branou do CHKO Český kras, podle dat se v 30kilometrovém okolí města stále nachází vyšší počet firem, u kterých byly zaznamenány úniky škodlivých látek do životního prostředí. Index znečišťovatelů tak letos padl na 2,8 bodu.

V Berouně je blaze, ale draze

Nejhůř dopadla oblast materiálního zabezpečení a vzdělání, která dostala 5,6 bodu. Průměr výrazně kazí index finanční dostupnosti bydlení, kde se město se skórem 0,7 umístilo až na 199. místě. Naopak index hmotné nouze, který určuje počet vyplacených příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení vztažený na počet obyvatel, vypovídá o tom, že se lidem ve městě dostává poměrně slušného sociálního zajištění.

Pořád je co vylepšovat

Stále je ale Beroun sedmou nejlepší obcí pro život. K výsledku se vyjádřil také místostarosta města Michal Mišina. „I když jsme skončili na velice pěkném místě, zůstávám k těmto průzkumům velmi zdrženlivý. Problém vidím v obsahu hodnocených kritérií a úhlu pohledu při jejich vyhodnocení. Je klidně možné, že řada lidí z obcí na chvostu průzkumu by nikdy nechtěla bydlet v jiných městech na čele průzkumu a paradoxně tomu může být naopak,“ uvedl místostarosta.

Ve městě je vždy co zlepšovat. „Prioritou je vždy zabezpečit chod města a jeho základní infrastrukturu, jako je školství, doprava a komunikace. Současně s tím musíme rozvíjet parky, kulturní a sportovní vyžití, která zlepšují kvalitu života. Tyto činnosti musíme realizovat najednou a vyváženě,“ dodal Mišina.