Vzhledem k tomu, že loňský rok byl pro Beroun ve znamení projektových příprav na investice, jejichž realizaci schválili v rámci rozpočtu berounští zastupitelé, mají představitelé města volné ruce k jejich zrealizování. U většiny z nich se počítá s využitím dotačních titulů. V případě, že by město dotace na větší investiční akce nezískalo, jeho nízká zadluženost mu dává velkou šanci na poskytnutí výhodného úvěru.

„Koupě kulturního domu byla dobrým rozhodnutím a její rekonstrukce byla potřeba. Bez kulturního domu, nemůže fungovat žádné větší město,“ myslí si Radka Punčochářová.

Vedení města v současném složení působí teprve od roku 2016, tedy dva roky. Šárka Endrlová rezignovala na post starostky v prosinci roku 2015 a současný starosta Berouna Ivan Kůs byl zvolen v únoru 2016. Společně s ním se stal novým místostarostou města Michal Mišina. „Není jednoduché nastoupit do rozjetého vlaku, přesto mohu zodpovědně říci, že jsou za námi vidět výsledky,“ říká starosta Ivan Kůs s tím, že se mimo jiné podařilo městu získat právo užívat zimní stadion a zahájit jeho postupnou rekonstrukci. „Zajistili jsme pro lidi i výjimku ze zpoplatnění dálnice D5 a podařilo se dořešit dlouholetou kauzu pozemků na golfu,“ poznamenal Ivan Kůs.

Městu se také podařilo vyřešit prodej podílu v Technických službách Beroun, opravit poškozený most na Venediku a rekonstrukcí prošlo i několik berounských ulic, pokračovaly práce na opravách mateřských a základních škol. Místostarosta Berouna Michal Mišina si pochvaluje i získání parkovišť. „Převedení parkovacích ploch pod město přináší každoročně úsporu ve výši 2,5 milionů Kč,“ konstatoval místostarosta.
Chystané investice na letošní rok má město už projektově zajištěné. „Beroun je dobrá adresa, což s sebou ale přináší řadu problémů. Podle prognózy bude potřeba do roku 2022 navýšit kapacitu základních škol o 300 míst a mateřských škol o 250 míst. V letošním roce proto zahájíme výstavbu nového pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici. Máme požádáno o dotaci, ale s výstavbou začneme i v případě, že s žádostí neuspějeme, “ říká starosta Berouna Ivan Kůs.

V oblasti školství čeká město v letošním roce ještě jedna rozsáhlá investice, a tou je přístavba Základní školy v ulici Komenského na berounském Závodí. Tuto investiční akci hodlá město rozjet také i v případě, že na ni nezíská dotaci. „Investice za řádově 150 milionů korun zahrnuje novou tělocvičnu, jídelnu, šest nových tříd, kabinety a sociální zařízení a dokončena by měla být do tří let. Projektantům se podařilo vyřešit umístění výtahu, díky němuž bude celá škola bezbariérová,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Letošní rozpočet Berouna počítá i s investicemi do mateřských škol. Jako první přijdou na řadu stavební úpravy v Mateřské škole v Tovární ulici. Zde by měla vzniknout nová třída pro dvouleté děti. Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce čeká v letních měsících Mateřskou školu Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole v budově Komunitního centra v Bezručově ulici. „Našli jsme vhodné místo pro přestěhování denního stacionáře pro osoby bez přístřeší. Tento prostor tak můžeme využít pro vznik dvou nových tříd,“ dodal místostarosta.

Kromě těchto investic vedení města počítá i s výstavbou nové mateřské školy, a to v lokalitě Pod Má- chovnou, kde má město získat od developera pozemek. Školku chce město realizovat v co nejmodernějším duchu, proto připravuje architektonickou soutěž.