Toto zařízení se skládá celkem z pěti buněk. Tři z nich slouží jako obytný prostor a ve dvou jsou toalety a sprchy. V každé obytné části jsou rozkládací lehátka, deky, spacáky, toaletní potřeby, varná konvice, jednorázové nádobí a ochranné prostředky, jako roušky, respirátory a dezinfekce na ruce. Mezi další vybavení patří úklidové prostředky a dezinfekce.

„Buňky jsme museli napojit na elektriku a vodu. O stravování případných osob v karanténě by se postarala Charita, které město dodalo jednorázové nádobí a pokud bude třeba, stravu jim proplatíme,“ říká místostarosta Dušan Tomčo a dodává, že zatím zařízení naštěstí nebylo potřeba využít. „Zároveň jsem rád, že jsme na tuto eventualitu dobře připraveni,“ doplňuje.

Úklid a dezinfekci po ukončení pobytu osoby v buňce zajistí nasmlouvaná firma. Celá oblast je monitorována kamerami. Zařízení v lokalitě bude k dispozici až do zrušení zařízení Krajskou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že se průběžně účtuje za pronájem buněk a další použitý materiál, konečná cena provozu ještě není známa.