„Jde o ovocné stromy na vysokokmenných podnožích, abychom uchovali podobný typ vysokých a košatých stromů, jaký v Třešňovce před sedmdesáti lety vysázeli. Snažíme se obnovit původní podobu sadu,“ vysvětlil předseda spolku Berounská zeleň Václav Kovář.

Mezi sobotními dobrovolníky byli i Patkovi. „Moje žena se doslechla, že se tu bude sázet. Rozhodli jsme se, že zasadíme jeden stromek za každého z nás. Už máme zasazenou třešeň za našeho Janka. Chtěli jsme akorát, aby ty stromky byly blízko u sebe a reprezentovaly tak naši rodinu,“ řekl Lukáš Patka. Dalšími dobrovolníky byli Komovi, kteří společně zasadili třešeň.

Bývalý sad Třešňovka je hojně využíván jako místo pro trávení volného času. Loni na jaře spolek dostal park do péče a už na podzim vysadili jeho členové prvních dvacet třešní. Na jaře minulého i letošního roku nechali travnatý porost sadu spásat ovcemi a posléze koňmi, aby převládající tráva ustoupila dalším druhům rostlin.

„Snažíme se, aby to tu získalo více charakter louky, což v důsledku může znamenat přítomnost motýlů a dalších drobných živočichů. A tím se pak zvyšuje biodiverzita oblasti,“ připomněl místopředseda Berounské zeleně Adam Voldán.

Spolek existuje teprve druhý rok, na své konto si však i za tak krátkou dobu dokázal připsat už dva zdařilé projekty a další připravuje. Kromě údržby Třešňovky byla například po maratonu papírování a s pomocí berounské radnice obnovena alej hlohů v Talichově ulici před místním gymnáziem. Jako velkou výzvu vidí v následujících letech podporu moderní protipovodňové ochrany v rámci konceptu modrozelené infrastruktury.

V současné době byla spolku z rozpočtu přislíbena dotace 400 tisíc korun na podporu obnovy mokřadů a biotopu v oblasti Brdatka v Talichově údolí. Na jaře příštího roku by jeho členové rádi poprvé kopli do země a projekt zahájili.

Spolek se ujal i obnovy zanedbaného území u židovského hřbitova. Místo by mělo poskytnout prostor pro setkávání, workshopy a další společné aktivity. Na zelené louce by měla vzniknout komunitní zahrádka s veřejným kompostem a přírodním hřištěm včetně posezení u ohně. Do revitalizovaného parku by Berounští mohli chodit jak za odpočinkem, tak za zábavou. Na podporu tohoto projektu má spolek přislíbeno sto tisíc korun.