O nákupu pozemků od Českých drah se na posledním zasedání zastupitelů dlouze diskutovalo. Mnozí zastupitelé se totiž mylně domnívali, že jsou potřeba i k jižnímu obchvatu Berouna.

„Jedná se o pozemky za bývalým cukrovarem, které nabídly České dráhy k odkupu. Přímo navazují na skatepark. Předpokládáme, že by se v této lokalitě mohly rozvíjet sportovní aktivity. Dlouho jsme s Českými dráhami jednali o ceně, nakonec do jednání vstoupila ještě Správa železnic s věcnými břemeny, což byla nakonec jen vodovodní přípojka a jeden kabel vysokého napětí, což není zase takový problém,“ vysvětlil na úvod místostarosta Berouna Michael Mišina (Hnutí ANO). Pozemky mají výměru 17 715 m2 a radnice za ně zaplatí 28 566 000 korun, což je cena podle odhadu.

Beroun nakoupí pozemky pro sportoviště. Navazují na skatepark | Video: Hájíčková Jana

O slovo se přihlásila Zuzana Machová (Lidé pro Beroun), která připomněla, že podle důvodové zprávy jsou pozemky potřebné z důvodu jižního obchvatu. „Okruh je v důvodové zprávě zmíněn proto, že zasahuje na nejzápadnější část pozemku, který budeme kupovat a bude tam napojení na jižní obchvat,“ vysvětlil Mišina.

Další se do diskuze zapojila zastupitelka Hana Kašparová (Beroun sobě): „S koupí pozemků souhlasíme, nicméně bych se ráda zeptala, proč nekupujeme všechny pozemky od Českých drah, zvláště pozemek 876/9, kde je trafo, a další pozemky v této lokalitě, které znamenají přístup do kotelny a Denního centra. Proč nejsou součástí odkupu? Důvodová zpráva zmiňuje paralelní komunikaci k obchvatu, ke sportovnímu centru. Máme už zpracované materiály a víme, že se to tam vejde? Co bude s pozemky, které nejsou v majetku města a záměry se jich týkají?“

Mišina odpověděl, že daný pozemek patří Správě železnic. „Není tam trafo, ale měnírna ze střídavého na stejnosměrný proud. Tato stavba tam bude do doby, než se přejde na střídavý proud po celé trati. Pak bude postrádat smysl, takže se bude moci odkoupit i tento pozemek. Studii připravuje architekt Vávra a snaží se tam nacpat všechny záměry. Je varianta, že lokalita nebude plně průjezdná od plánovaného jižního obchvatu směrem k cukrovaru, ale bude pouze příjezdná z jedné a druhé strany pro potřeby sportovišť. Studie ale zatím není hotová,“ vysvětlil Mišina. Podle něho vznáší požadavky Správa železnic, která tam chce postavit hasičárnu pro plánovaný tunel.

„Snažíme se je přesvědčit, aby přesunuli své zájmy na pozemky u Zavadilky. Nicméně stanice by se měla stavět až po dokončení tunelu, tedy někdy za dvacet let,“ dodal Mišina a zdůraznil, že koupě pozemků pro sportoviště nemá vliv na jižní obchvat.

close Zastupitelé schvalují nákup pozemků pro sportoviště v Berouně. info Zdroj: se svolením berounské radnice zoom_in Zastupitelé schvalují nákup pozemků pro sportoviště v Berouně.

Místostarosta Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci) celou věc na závěr shrnul: „Město Beroun se dlouhodobě zabývá, jak poskytnout možnost sportování mládeži, možnost vyžití se ve sportovních oddílech nebo samostatně. Beroun má nedostatek sportovních ploch. Zde plochy jsou a jsou umístěné v lokalitě, která je k tomu vhodná. Domníváme se, že může v budoucnosti sloužit svému účelu, tedy ke sportování dětí a mládeže.“

Po jeho slovech zastupitelstvo odsouhlasilo odkoupení pozemků od Českých drah a návrh byl přijat.