Kromě toho představitelé města investovali do nového nasvícení kaple. To si z městského rozpočtu vyžádalo částku 477 tisíc korun. Kaple Marie Bolestné se nachází na severním okraji města při turistické značce vedoucí z města na vrch Děd. Byla postavena v roce 1724 na náklad berounského děkana Jiřího Procházky de Lauro u studánky, které se připisovala řada léčivých účinků. V roce 1737 sem byl darován obraz Bolestné Panny Marie (dnes se nachází v bočním oltáři kostela sv. Jakuba).

Konala se sem častá procesí a tak byla instalována křížová cesta. V letech 1733-1786 zde žili i střídavě poustevníci starající se o kapli a studánku. Za císaře Josefa II. byla kaple i poustevna zrušena. Své obnovy se dočkala v roce 1893 v novogotickém slohu podle plánů známého architekta Josefa Mockera.

Drobná stavba z neomítnutých cihel je přístupná veřejnosti v září při Dnech evropského dědictví. „Byla jsem se tam podívat s dětmi už několikrát. Chodíme kolem ní na tradiční každoroční novoroční procházku na Děd. Je milé, že se město o ni stará a udržuje ji v dobrém stavu. Je to unikátní stavba a pohled na ni člověka vždy potěší,“ poznamenala Jitka Kozlová z Berouna.