V Berouně právě na tuto oblast udělují zastupitelé každoročně milionové částky.

Příspěvky na sociálně zdravotní oblast, které se letos rozdělí mezi jednotlivé žadatele, se vyšplhaly na 2 255 tisíc korun. Přitom zastupitelé nechali dalších 87 tisíc jako rezervu na pokrytí dodatečných požadavků.

„Letos podalo žádost o příspěvek 37 zájemců. Vyhodnocením se zabývala Komise zdravotní a sociálních věcí rady města Beroun a rada města," uvedla mluvčí radnice Pavla Švédová.

V sociálně-zdravotní oblasti získalo dotaci celkem sedmadvacet předložených projektů. Ty si mezi sebe rozdělí 2 013 tisíc korun. „Oproti loňsku je to zhruba o 300 tisíc korun více," uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová.

Nejvyšší sumu 550 tisíc korun stejně jako loni dostane Farní charita Beroun na činnost Stacionáře sv. Anežky pro seniory. Obecně prospěšná společnost Dobromysl starající se o klienty se zdravotním postižením získala 350 tisíc na poskytování sociálních služeb jako je osobní asistence, odlehčovací služby, týdenní stacionář a terapeutické dílny. „S třetí nejvyšší částkou následuje Lomikámen. Ten získal 300 000 korun na provoz kavárny Jiná Káva, kde nacházejí pracovní uplatnění lidé s psychickými problémy," doplnila Švédová.

K obdržené dotaci se Berounskému deníku vyjádřila ředitelka Dobromysli Alžběta Pondělíčková: „Vážíme si štědrosti města v oblasti financování, ale také velmi pozitivního přístupu k celé problematice sociálních věcí. Nepovažujeme za samozřejmost lidský přístup a otevřené dveře, přesto se s tímto stále setkáváme. Je to jistě velmi pěkná vizitka našeho města a jejich zastupitelů."

Většina zájemců o finanční příspěvek od města patří k letitým žadatelům, ale našlo se i několik nováčků. „Nově například město podpořilo Klubíčko Beroun," dodala Švédová.

Město Beroun také přispívá na své občany žijící v ústavech sociální péče. Letos si mezi sebe rozdělí 118 tisíc korun celkem pět ústavů, a do Domov seniorů TGM Beroun, dále domovy seniorů ve Zdicích a Hostomicích, domov důchodců Lipová a také do ústavu sociální péče v Suchomastech.
„Při rozdělení finanční částky se přitom přihlíželo k tomu, kolik obyvatel pocházejících z Berouna v těchto zařízeních žije," konstatovala starostka Šárka Endrlová.

Skupinu prevence před drogami, alkoholem apod. podpořilo město celkovou částkou 119 000 korun, které si mezi sebe rozdělí čtyři subjekty, a to ZŠ Jungmannova a Magdaléna o.p.s., městu Příbram přispěje Beroun částkou 15 000 korun na provoz protialkoholní stanice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Beroun ze získané částky 4 000 připraví projekt Hrou proti AIDS.

Ve poslední skupině ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži bylo schváleno 5 000 korun na opakující se projekt Zdravá škola – zdravé vztahy. „V něm se pracovnice berounského odboru sociálních věcí a zdravotnictví zaměří na problematické vztahy v třídních kolektivech berounských základních škol," vysvětlila projekt města Pavla Švédová.