Dlouholetý spolupracovník města za bezmála patnáctileté spolupráce vytvořil Povodňové plány pro Beroun i celou jeho spádovou oblast, pro budovu radnice i pro některé vlastníky nemovitostí v zátopových oblastech. Díky Janu Papežovi má Beroun jedno z nejlepších protipovodňových opatření v ČR.