"V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce proběhne na etapy a neměla by trvat déle než 4 týdny. Středočeský kraj jako majitel komunikace plánuje opravu vozovky na období letních prázdnin, kdy je ve městě nejmenší provoz," prozradila Petra Lišková z tiskového oddělení berounské radnice.

Město Beroun v souvislosti s touto opravou řeší několik zásadních otázek. „Na stav povrchu již nějaký čas na Krajské správě a údržbě silnic upozorňujeme. Nyní se snažíme zajistit etapizaci oprav tak, aby byla zajištěna obslužnost centra města a sídliště Litava. Právě této části města se uzavírky vyvolané opravou dotknou nejcitelněji,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina (Hnutí ANO).

Důvodem rekonstrukce je stav vozovky. Stávající povrch silnice je u konce životnosti, objevují se trhliny a začínají se vytvářet vyjeté koleje. Protože se jedná o extrémně vytížený průtah městem, je potřeba opravit povrch i s ohledem na bezpečnost provozu.

Berounská radnice dále hodlá letos rekonstruovat ulice Na Ptačí skále, U Dobré vody, dále se bude opravovat ulice na Zavadilce, kde probíhala pokládka kanalizace. Začne se také s opravami na Malém sídlišti, které navážou na vloni opravenou ulici Chmelenského. Zároveň se bude pokračovat v rekonstrukci Švermovy ulice, jejíž další etapa byla zahájena na podzim minulého roku.

Ulice Švermova | Video: Hájíčková Jana

"V současnosti je hotova část parkoviště u hospodářského dvora. Rekonstrukce Švermovy ulice přinese jak nové povrchy vozovek a chodníků, tak nové plochy osazené zelení a sto pět legálních parkovacích míst, což je významné navýšení proti současnému stavu. Nyní lidé mají možnost parkovat na padesáti oficiálních parkovacích místech, dalších zhruba pětadvacet aut parkuje v této oblasti v rozporu s vyhláškou," uzavřel Mišina.