17. června - Jaroslava Gschreiová (*1944, Beroun)

Odpočívejte v pokoji!

| Video: Youtube

Inzerci do společenské rubriky Vzpomínky, Oznámení, Blahopřání můžete zadávat přes telefon 603 712 534 a e-mail marta.sestakova@denik.cz.