Dosud se ale mluvilo o tom, že vysokorychlostní trať by měla procházet tunelem. „Tato varianta je součástí do té doby platné krajské územně plánovací dokumentace a Beroun ji má zanesenu v platném územním plánu," uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Nyní proto podává město žalobu na Krajský úřad Středočeského kraje s cílem dosáhnout změny vedení tratě Berounem. Obdobně postupují i další obce, kterých se výstavba koridoru týká.

„Město Beroun podalo v souladu s usnesením rady města nejprve námitku. Ta však byla formálně bez náležitého odůvodnění pořizovatelem zamítnuta, což je v rozporu se správním řádem," vysvětlila vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová, proč se město brání žalobou.

„Pokud bychom tak neučinili, znamenalo by to náš souhlas a také povinnost převzít do nového územního plánu města koridor po povrchu vedené tratě v souběhu s dálnicí," dodala Vilhelmová.

Město Beroun přitom od počátku usiluje o to, aby se koridor vedl tunelem. V opačném případě by totiž došlo k zablokování všech rozvojových pozemků v daném koridoru v souběhu s dálnicí D5.

Na stranu kraje se postavilo i Ministerstvo dopravy ČR, které požaduje, aby do nového územního plánu Beroun zakreslil trať v souběhu s dálnicí. Proti tomu se ale Beroun chce bránit, a to právě soudní cestou.