Město už dokončilo opravy v ulici Mládeže. Rekonstrukce jednotlivých ulic musí být rozdělena do etap, aby se nezhoršila dopravní obslužnost této části Velkého sídliště.

„V příštím roce bychom pak chtěli zahájit rekonstrukci prostranství před Hvězdou a budeme pokračovat v projektové přípravě ulice Karla Čapka v úseku od křižovatky s Košťálkovou ulicí až po venkovní koupaliště. Současně projektujeme i zbývající části Švermovy ulice, kde ale s ohledem na plánovanou rekonstrukcí Penny Marketu musíme projekt koordinovat s vedením tohoto obchodního řetězce,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Místostarosta také zdůraznil přitom, že  kromě zlepšení stavu komunikací by se měl zvýšit i počet parkovacích míst, a to při minimálním zásahu do zeleně. Při rekonstrukci ulic se totiž počítá i s výsadbou nových stromů, keřů i záhonů s trvalkami.