Zástupce Státní správy hmotných rezerv předal Krizovému štábu města Beroun rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu. Dle zadaného scénáře postihly Beroun v nočních hodinách silné deště a v jejich důsledku došlo k zaplavení centra města. Ze zaplavených lokalit museli být evakuováni jejich obyvatelé. Přívalový déšť provázel silný vítr, který navíc způsobil přerušení dodávky elektrické energie.

„Obyvatelé části Beroun - Závodí zůstali v důsledku těchto událostí podle daného scénáře bez pitné vody. Hrozilo nebezpečí, že je kontaminovaná voda. Prověřovaly se proto náhradní zdroje, místa, kam je možné lidi evakuovat i objízdné trasy. Dále se muselo s Vakem Beroun zajistit náhradní zásobování pitnou vodou postižené lokality,“ vysvětlila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V rámci druhého úkolu se musel krizový štáb města Beroun poprat s ještě divočejším scénářem. „Rozvodněná řeka Litavka zničila most přes železnici ve směru na Zavadilku a pro lidi se musela zajistit náhradní autobusová doprava, náhradní přemostění Litavky a samozřejmě náhradní objízdné trasy ve směru na Zavadilku a Jarov,“ vysvětlila Jitka Soukupová s tím, že ve středu odpoledne zástupce státní správy hmotných rezerv cvičení vyhodnotil.