Kvůli ražbě bezmála pětadvacet kilometrů dlouhého železničního tunelu, který spojí pražský Smíchov a Beroun, vzniknou nové silnice a obchvaty nebo i most přes řeku Berounku. Silnice poslouží především kamionům převážející materiál z a na stavbu.

„Stavba tunelu je pro stát strategickou záležitostí, nicméně je nutné občany ochránit před exhalacemi a stavebním ruchem. Také nechceme, aby technika rozjezdila naše silnice,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký upřesnil, že je důležité, aby stavbou nebyla v regionu dotčena i hromadná doprava. „Zvláště ve chvíli, kdy ještě není dokončena rekonstrukce trati č. 171,“ dodává.

Most přes Berounku a nová silnice II/116

Ražba zapříčiní i stavbu dva a půl kilometru dlouhého obchvatu Nučic, tedy přeložit silnici II/101. Tato komunikace propojí exit 5 dálnice D5 a křižovatku ulic Karlštejnské a Mlýnské v Tachlovicích.

Další stavební novinkou bude nový most v Berouně, jenž se stane posilou vytíženého mostu T. G. Masaryka, který projde rekonstrukcí. „Tím ale změny ve městě nekončí. Budeme dostavovat i napojení na stávající obchvat Králova Dvora, vybudujeme nový kruhový objezd v berounské Koněpruské ulici, novou komunikaci ve Švýcarské ulici mířící k novému mostu a most samotný. Ten překlene řeku v těsné blízkosti mostu železničního a napojí se na silnici II/116 v Hostímské ulici,“ doplňuje Karel Bendl.

Stávající silnice II/116, která vede Hostímskou ulicí se změní na místní komunikaci. Nová II/116 povede přes most až ke kruhovému objezdu pod dálničním exitem 18 (sjezd Beroun-centrum). Dále směrem ke Královu Dvoru bude označena jako II/605.

close Nová silnice II/116, přibližná trasa. info Zdroj: KÚ Středočeského kraje zoom_in Nová silnice II/116, přibližná trasa.

Na projekt více než 12 kilometrů dlouhé silnice již běží proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), aktualizují se územní plány jednotlivých obcí. Celý projekt je rozdělen na dvě etapy, kdy se zvlášť řeší úsek z Prahy k obci Kuchař a zvlášť úsek z Kuchaře k Hlásné Třebani.

„Součástí řešení nové stavby by měla být i infrastruktura pro cyklisty, která využije i do budoucna opuštěné úseky stávající silnice II/116,“ uvedl radní Borecký. Celá silnice by mohla být hotová ještě před zahájením ražby tunelu. Do té doby si současná trasa ještě dopřeje opravu.

„V případě dokončení obchvatu Králova Dvora a Berouna, tedy silnice II/605, necháváme zpracovávat projektovou dokumentaci. V případě mostu a přilehlých silnic běží výběr zhotovitele projektové dokumentace,“ informuje Karel Bendl.

Termíny dokončení obchvatu ani výstavby mostu podle mluvčího kraje Josefa Holka zatím nelze odhadovat. Záleží na době zpracování projektové dokumentace a majetkoprávního vypořádání.

Společné plánování stavby

Mediátorem jednání ohledně staveb a budování mezi Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic a Ministerstvem dopravy ČR se stane Středočeský kraj.

„Vyzvala nás k tomu vedení řady obcí. Státní organizace své projekty nekoordinují, vznikají jejich kolize. Obce proti tunelu jako takovému nic nemají, vnímají přínosy pro společnost, nicméně chtějí více informací a chtějí řešit negativní dopady staveb na své okolí. Jejich požadavky vnímám jako legitimní. Chceme proto všechny – obce, stát, ŘSD, SŽ i kraj posadit k jednacímu stolu a vytvořit společné pracovní skupiny,“ zdůrazňuje Petr Borecký.

Podle Michala Froňka, náměstka ředitele Stavební správy západ Správy železnic, běží příprava výstavby tunelu podle plánu. „O všem informujeme dotčená města a obce. V tuto chvíli například provádíme průzkumné vrty v území,“ uvedl Froněk.

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2028 a dokončení v roce 2035. Celkové odhadované investiční náklady stavby jsou zhruba 46 miliard korun bez DPH.

close Berounský tunel. info Zdroj: KÚ Středočeského kraje zoom_in Berounský tunel.

Novostavba tunelu je prioritní dopravní stavbou Správy železnic a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních projektů v ČR. Půjde o zcela nový dvoukolejný úsek 3. tranzitního koridoru, který odlehčí stávající trati podél Berounky pro příměstské spoje a zrychlí a zatraktivní osobní i nákladní vlakovou dopravu ze směru Beroun, Plzeň, Cheb, Mnichov a Norimberk.