Na otázky Deníku odpovědělo všech šest oslovených středních škol z Berounska. Deník od nich kromě úrovně potřebné k přijetí získal i čísla o letošním zájmu a předpokládané počty přijatých studentů.

Do čtyřletého studia na Gymnázium Joachima Barranda v Berouně přijímají letos dvě třídy. „Pro přijetí na naši školu je nedílnou součástí celkového hodnocení uchazeče například i počet získaných bodů po započtení výsledků z předchozího vzdělání, tedy známky na vysvědčení ze základní školy. A podíl je zcela na rozhodnutí dané školy," vysvětlila ředitelka Gymnázia Joachima Barranda Jana Hronková.

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr v Jungmannově ulici
Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček

„Cílem gymnázia je kvalitní příprava na studium na vysoké škole. V současné době nabídka počtu míst na vysokých školách (ať soukromých, nebo státních) převyšuje poptávku maturantů. Není tedy problém, aby maturant z kterékoli střední školy začal na nějaké vysoké škole studovat. Naši absolventi jsou však úspěšní při přijímání na ‚prestižní‘ fakulty, mezi které patří obory lékařské, právnické, filozofické, ale i např. ČVUT se zaměřením na informatiku,“ uvedla ředitelka Hronková.

Podobně odpovídá na otázku, na co lákají ke studiu i ředitel hořovického Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček. „Na příjemné prostředí a atmosféru, na řadu školních i mimoškolních akcí jak kulturních, tak sportovních. Při přijímání na vysoké školy dosahují naši absolventi zhruba 95 % úspěšnost,“ uvedl..

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola v Berouně (OA, SPgŠ a JŠ Beroun) letos přijme stejný počet žáků jako v minulém roce, tedy celkem 180 žáků rozdělených do šesti tříd, konkrétně budou 3 třídy na ekonomické obory a 3 třídy na pedagogické obory.

Zdroj: Hájíčková Jana

V letošním roce otevře, stejně jako vloni, Střední zdravotnická škole v Berouně dva čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou – Praktickou sestru a Zdravotnické lyceum. V každé třídě bude 28 žáků. "Přestože zájem o studium je velký, nemůžeme si dovolit přijímat více uchazečů, protože disponujeme malými výukovými prostory," prohlásila ředitelka Střední zdravotnické školy Leona Machková.

Střední odborná škola Hlinky v Berouně má dva maturitní čtyřleté obory a jednu nástavbu. "Vloni jsme přijali po třiceti žácích na Cestovní ruch, taktéž třicet žáků na Provoz a ekonomiku dopravy a stejně po třiceti žácích i na Podnikání (nástavba)," řekl ředitel školy SOŠ Hlinky Jiří Perlinger.

Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hořovicích byl vloni největší zájem o obory Veterinářství a Informační technologie, Elektromechanik a Nástrojař.

Ilustrační foto.
Víme, kolik bodů bylo potřeba k přijetí na vyhledávaná pražská gymnázia

BEROUNSKO

Gymnázium Joachima Barranda v Berouně

-loni 137 uchazečů, přijímali 64
-poslední přijatý na čtyřleté studium v loňském roce získal z matematiky 65 bodů a z českého jazyka 65 bodů ze 100 možných
-letos je 151 uchazečů, přijímají 64

Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích

-loni 71 uchazečů, přijímali 30
-poslední přijatý na čtyřleté studium v loňském roce získal z matematiky 54% úspěšnost a z českého jazyka 68% úspěšnost
-letos je 103 uchazečů, přijímají 30

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola v Berouně

-loni 502 uchazečů, přijímali 180
-v minulém roce získal poslední přijatý uchazeč u oboru Obchodní akademie 26 bodů, z matematiky 24 bodů z 50 možných bodů, oboru Pedagogické lyceum 36 z českého jazyka a 28 z matematiky z 50 možných bodů
-letos je 687 uchazečů, přijímají 180

Střední zdravotnická škole v Berouně

-loni 168 uchazečů, přijímali 56
-poslednímu přijatému stačilo vloni 60% úspěšnost, letos už to bude 85 %
-letos je 224 uchazečů, přijímají 56

Střední odborná škola Hlinky v Berouně

-loni 531 uchazečů, přijímali 319
-pro přijetí stačilo po odvolání 30 % z českého jazyka a 20 % z matematiky
-letos je 785 uchazečů, přijímají 342

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích

-loni 270 uchazečů, přijímali 90 maturitních a 42 na učební obory
-pro přijetí stačilo u JPZ 13 a více bodů, letos je CutOff skore nastaveno na 14 bodů, reálné přijetí u nejvíce žádaného oboru jako např. Informační technologie bylo cca 28 bodů z každého předmětu u posledního žáka, u Veterinářství byla hranice přijetí v prvním kole kolem 30 bodů z každého předmětu JPZ
-letos je 430 uchazečů, přijímají 120 maturitních a 60 na učební obory

PRAHA

Gymnázium Na Vítězné pláni

-loni 202 uchazečů, přijímali 62
-poslední přijatý na čtyřleté studium v loňském roce získal z matematiky 40 bodů a z českého jazyka 43 bodů
-letos je 258 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Nad Štolou

-loni 217 uchazečů, přijímali 60
-poslední přijatý uchazeč získal 82 bodů (čeština + matematika) ze 100 (50 za češtinu a 50 za matematiku)
-letos je 196 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Botičská

-loni přijímali 120 uchazečů
-přijatí loni měli průměrně 43,2 bodů z češtiny a 40,2 bodu z matematiky
-letos je 320 uchazečů, přijímají 90

Gymnázium Milady Horákové

-loni 200 uchazečů, přijímali 60
-poslední přijatý uchazeč získal 37 bodů shodně v českém jazyce i v matematice ze 100 (50 za češtinu a 50 za matematiku)
-letos 176 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Evropská

-loni 157 uchazečů, přijímali 59
-poslední přijatý nad čarou získal 42 bodů z češtiny a 32 bodů z matematiky
-letos 173 uchazečů, přijímají 29

Gymnázium EDUCAnet

-loni 206 uchazečů, přijali cca 24 do každého z oborů
-poslední přijatý uchazeč na obor gymnázium dosáhl 70 bodů v součtu matematika a český jazyk
-letos 305 uchazečů, přijímají 70

Gymnázium Arabská

-loni 344 uchazečů, přijali 150
-poslední přijatý žák, který odevzdával zápisový lístek, získal:
Humanitní vědy - Matematika – 37 bodů, Český jazyk – 35 bodů (místo 75.)
Přírodní vědy - Matematika – 39 bodů, Český jazyk – 45 bodů (místo 90.)
Programování - Matematika – 41 bodů, Český jazyk – 43 bodů (místo 44.)
-letos 583 přihlášek (celkem 1. - 5. volba), přijímají 180

Gymnázium U Libeňského zámku

-loni 316 uchazečů, přijali 150
-nejnižší dosažený výsledek u přijatých studentů byl 34 z češtiny a 31 z matematiky
-letos 704 uchazečů, přijímají 120