S těmito náklady, které se vyšplhají přes 60 milionů korun, musí počítat Beroun při přípravě rozpočtu na příští rok.Podstatnou část ale uhradí z dotace dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce, a to přes 52 milionů korun.

Spoluúčast města, kterou již odsouhlasili zastupitelé, má být kolem deseti milionů. „Na spolufinancování bychom si chtěli vzít úvěr," doplnila starostka Šárka Endrlová.

Beroun ale na příští rok připravuje i další investiční akce a podle slov starostky Šárky Endrlové i včetně okrajových částí města.

V nadcházejících letech bychom chtěli na etapy řešit havarijní stav hrází rybníka na Jarově a následně komunikaci, která prochází celým Jarovem. Na sanaci rybníka se pokusíme získat dotaci, s ostatním si budeme muset poradit postupně z rozpočtu města," vyjmenovala Endrlová s tím, že snahou vedení je, aby po rekonstrukci již nebyla komunikace nadměrně zatěžována nákladní dopravou.

Na příští rok se plánuje rekonstrukce dalších berounských ulic, a to především těch, které mají dosud hliněný povrch.

O rozpočtu na příští rok budou rozhodovat berounští zastupitelé na svém dalším zasedání, které se uskuteční v pondělí 17. prosince.

„Rozpočet tvoříme stejně jako ten letošní velice obezřetně, zejména v otázce odhadu příjmů. Například nepočítáme s tím, že daňová výtěžnost z loterií bude vyšší než v letošním roce, od kterého si mnozí tolik slibovali," dodala Šárka Endrlová.