Tento týden došla na Městský úřad Beroun žádost společnosti Basgas Energie Czech. Ta chce v oblasti zasahující právě do CHKO Český kras provést vyhledávací průzkum na možnost těžby zemního plynu z vápence. 

Proti záměru Basgasu, který je dceřinou společností mezinárodní Hutton Energy, radikálně vystupuje starostka Berouna Šárka Endrlová, ale i další starostové dotčených obcí.

„Nechceme tady těžbu, ale nechceme dopustit ani samotný průzkum, protože už ten spočívá v použití mnoha chemikálií, které mohou ohrozit zásoby spodní vody. Těžba samotná je pak spojená s obrovskými riziky a podle slov odborníků se odehrává v takové hloubce, že dopady nelze ani pořádně vyhodnotit,“ říká starostka Šárka Endrlová.

Vedení Berouna chce proti tomuto záměru vyjadřovat svůj nesouhlas hned od začátku. V pátek 23. března se do Berouna sjedou starostové všech obcí, kterých se vyhledávací průzkum dotýká.

Oblast takzvané pražské pánve, kterou by firma ráda prozkoumala, se dotýká 13 obcí z okresu Beroun a 9 z Prahy – západ. Tato lokalita ale není jediná, o kterou má firma zájem. Těžbu zemního plynu by ráda realizovala i na Broumovsku nebo na Moravě. Kuriózní je, že se všechny tyto lokality prolínají s chráněnými krajinnými oblastmi.

Těžba zemního plynu z břidlic formou hydraulického štěpení se rozmohla v posledních deseti letech, a to hlavně v USA. Samotný proces je velmi složitý a podle odborníků i nebezpečný. „Je potřeba těžko propustnou horninu roztrhat pomocí chemikálií, a tak samotný plyn získat. Při tomto procesu se používají stovky chemikálií, z nich všechny ani nejsou známé, firma je považuje za obchodní tajemství. Tyto chemikálie pak mohou ohrozit zdroje pitné vody,“ upozorňují zástupci chráněných krajinných oblastí.

Některé státy těžbu břidlicových plynů přitom zakázaly, a to například USA, Kanady, dále pak Francie, JAR nebo Bulharsko. Uvažuje se i o plošném zákazu pro celou Evropu.