Pacienti docházejí do nemocnice s řadou různých potíží. „Zdravotní problémy jsou různé, stejně jako je různorodé i samotné onemocnění. Mohou to být lehčí projevy spojené s únavou, vyrážkami na kůži, dlouho přetrvávající ztrátou čichu nebo chuti. V jiných případech jde o bolesti na hrudi nebo kašel a dušnost,“ předeslala primářka.

Po těžkém průběhu onemocnění mohou nastat skutečně závažné obtíže. Například člověk, který stráví nějaký čas na umělé plicní ventilaci, pak často trpí celkovým těžkým oslabením těla, takzvanou polyneuropatií a myopatií. Jedná se ve většině případů hlavně o ochrnutí dolních končetin. Takoví pacienti musí podle primářky v rámci léčení všechno znovu cvičit.

Jsou ale i další extrémní případy. Jde o pacienty trpícími nedostatkem kyslíku a s tím spojenými potížemi s pamětí a koncentrací. „S nimi se cvičí i takzvaný kognitivní trénink. V podstatě je učíme k návratu do normálního života,“ podotkla Kolářová.

Formy rehabilitace se liší podle potřeb jednotlivců. „U každého pacienta to je jiné. Nicméně obecně platí, že u těch po horším průběhu s těžším i neurologickým postižením a dechovými problémy je základem intenzivní fyzioterapie. To znamená analytické metody, neurofyziologické cvičení, dechová rehabilitace. A potom ergoterapie, co že je léčba, která pacienty zapojuje do běžných denních činností,“ popsala primářka.

Rehabilitace jsou vhodné i ambulantně

S pacienty se špatnou pohyblivostí, kteří často bývají dlouho upoutáni na lůžku, pak pomáhá i ošetřovatelský personál. Obvyklá doba pobytu pacientů s nejtěžší formou postcovidových obtíží je tři týdny. Poté jsou propuštěni do domácí péče. „V některých případech se ale mohou pobyty opakovat nebo jsou pacienti přeloženi do jiného rehabilitačního zařízení, jako jsou v Kladrubech nebo na Slapech,“ doplnila Kolářová.

Na rehabilitace je ale více než vhodné docházet i ambulantně. I po lehčím průběhu covidu zůstávají potíže. Jsou možná menší, přesto nepříjemné. Mohou to být bolesti hlavy či kloubů. Lidé ale mají i dechové obtíže nebo úzkostné stavy. Dochází rovněž ke ztrátě fyzické kondice. Primářka v této souvislosti upozorňuje, že především u dušnosti se musí přesně určit její příčina. „Na vyšetření plic se pacienti mohou objednat i v naší nemocnici,“ připomněla.

Momentálně je v rehabilitačním centru kapacita 130 lůžek, což je o 20 méně, než je standardní stav. Provoz centra by se měl ale pomalu vracet k běžnému provozu. „V rámci covidového stavu jsme část lůžek museli přenechat internímu oddělení. Nyní se ale, doufejme, budeme postupně vracet k normálu. Pacientů ale máme stále poměrně hodně jak na lůžkách, tak i na ambulancích. V současnosti na lůžkovém oddělení leží asi deset postcovidových pacientů, kteří se průběžně střídají,“ dodala Milena Kolářová s tím, že případů, jež potřebují okamžitou rehabilitační péči, po druhé vlně pandemie celkově přibylo.