Do Goslaru se berounské delegace vypravily hned třikrát. Berounští pedagogové a studenti navštívili goslarské střední učiliště a také jednu tamější sportovní akci. A také Goslarští několikrát zavítali 
v minulém roce do Berouna.

A setkání obou partnerských měst pokračuje i letos.Poprvé přijede německá delegace na červnové Berounské hradby. Následně se zúčastní i závodů Dračích lodí.

Vše ale vyvrcholí na podzim v rámci Dnů evropského dědictví. V rámci EHD proběhne oslava 25 let partnerství mezi Berounem a Goslarem. Během ní bude zasazen strom přátelství, uskuteční se prohlídka Muzea berounské keramiky s programem, bude také založena časová schránka pro 50. výročí partnerství.

Další pozvánky do Goslaru poputují v letošním roce například na tradiční Městský bál nebo zahájení adventu 
v Berouně.