Městu už vypršela dvouletá lhůta na jeho vyklizení, s odstraněním skládky však počítá. Dodržení lhůty zhatily složité právní přípravy před zahájením prací. Právě proto o vyklizení rozhodoval až Nejvyšší soud v Brně, kam se město odvolalo. Ten však vykonavatelnost rozsudku pouze odložil. „Město bude po dohodě se svým právním zástupcem konzultovat další postup tak, abychom se ve všech bodech chovali jako řádný hospodář,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Spor o část bývalé skládky provázejí negativní emoce mezi občany a vedením města už přes 15 let. Mezi lidmi dlouhou dobu kolovaly domněnky, že by se v prostoru skládky měl nacházet nebezpečný odpad, jehož likvidace by stála stovky milionů. Tyto fámy však vyvrátila analýza rizik z května roku 2017. Tehdy se ve skládce provedly dva vrty, které prokázaly přítomnost látek vyskytujících se v běžném komunálním odpadu.

První rozsudek o vyklizení pozemků, který padl před čtyřmi lety u okresního soudu, v roce 2016 po odvolání Berouna potvrdil i krajský soud. Město mělo dva roky času. Vedle příprav se rozhodlo i zpochybnit rozsudek u Nejvyššího soudu, kde dosáhlo odložení vykonavatelnosti. Podle některých názorů je potřeba dalších úkonů, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí o úklidu.