Cílem je zrychlení a zvýšení atraktivity osobní a nákladní dopravy ze směru Beroun, Plzeň, Norimberk či Mnichov do hlavního města. Trať bude začínat úpravou výjezdu ze stanice Praha-Smíchov a zkapacitněním stávající trati až k portálu tunelu v Praze Hlubočepech v oblasti Barrandovské spojky.

Z Hlubočep povede trasa převážně pod zemí, konkrétně v Tachlovickém tunelu, který vyústí až za 24,7 km u Berouna. Půjde o nejdelší stavbu svého druhu u nás. Prvenství dosud drží tunelový komplex Blanka, který měří 5,5 kilometru.

Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berounky. Navrhovaná rychlost v tunelu bude až 200 km/h, se snížením před stanicí Praha-Smíchov na 100–120 km/h a před stanicí Beroun na 160 km/h.

Za 12 minut v hlavním městě?

Většina ražby tunelu bude provedena až čtyřmi plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce asi 150 metrů pod povrchem. Z důvodu požární bezpečnosti jsou navrženy dva jednokolejné tunely s propojkami a pěti únikovými šachtami na povrch v katastru městské části Prahy-Slivence a obcích Ořech, Tachlovice, Loděnice a Svatý Jan pod Skalou.

Stavba by se měla být zahájena za šest let a odhadovaná cena je 46 miliard korun. Projekt se nyní posunul o další kus dopředu. SŽ totiž vypsala takzvané předběžné tržní konzultace, ve kterých chce získat informace pro optimální návrh a stavbu tunelu.

„Předběžnou tržní konzultaci organizujeme za účelem získání zkušeností a názorů trhu,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Stavba má zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smíchova do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má jízda 12 trvat minut.