Do cvičení se vedle krizového štábu, jehož součástí jsou Povodňová komise města Beroun a Povodňová komise obce s rozšířenou působností, zapojí také Vodovody a kanalizace Beroun. Jejich pracovníci zajistí instalaci čerpadel a uzavření kanalizačních šoupat, pracovníci AVE provedou montáž mobilních protipovodňových zábran, hasičský záchranný sbor poskytne jeřáb a městská policie bude řídit dopravu v oblasti.

V rámci prvého dne cvičení, tedy v pátek se uskuteční zejména nácvik zahrazení horních a dolních branek s pomocí hasičského jeřábu, údržba dosedacího prahu branek, kterou zajistí hasiči s pomocí lezecké výstroje a kontrola těsnosti branek potápěčem. „Vyzkoušíme i přesun lávky na Vrážském potoce,“ uvedla pracovnice krizového řízení a civilní obrany Petra Stančíková.

Středa 16. května, tedy druhý den nácviku protipovodňové ochrany bude zaměřena na cvičení krizového štábu v terénu a na stavbu protipovodňové ochrany na levém břehu Berounky. Městská policie zajistí v ulicích Na Hrázi a Pod Haldou kontrolu zaparkovaných vozidel, které by mohly bránit v nácviku. Pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun budou simulovat čerpání vody a prověří funkčnost hradidlového uzávěru. „Velké povodně už v našem městě nebyly hodně dlouho. Pamatuji si na ty poslední, myslím že byly v roce 2013. Slyšel jsem, že je o ochranu našeho města při povodních dobře postaráno, ale cvičení jsou potřeba,“ poznamenal Filip Jelínek z Berouna.

Nové protipovodňové mobilní hráze město Beroun poprvé vyzkoušelo v listopadu roku 2013, kdy si vyzkoušelo výstavbu zhruba dvou kilometrů mobilních protipovodňových stěn. Město by stěny měly ochránit až před stoletou vodou. Ochrání ulice Na Hrázi, území pod mostem Míru, povodně už nezasáhnou ani na ostrov se zimním stadionem ani do aquaparku. Město má mobilní hráze pronajaté od Povodí Vltavy. Po deseti letech pronájmu by měly přejít do jeho majetku.

V roce 2013 trvalo postavení a rozložení mobilní protipovodňové bariéry na březích Berounky pracovníkům správy povodí devět hodin.
Do pátečního protipovodňového cvičení se zapojí také zapisovatelky, telefonistky a skupiny pro vyrozumívání, které budou provádět evidenční a dokumentační práce. V budově radnice se uskuteční zkouška elektrocentrály.

Ve druhém cvičebním dnu je do plánu akce zahrnuto ještě cvičné informová ní obyvatel a majitelů nemovitostí v záplavových oblastech pomocí automatického vyrozumívacího systému se zpětnou vazbou a městským rozhlasem, který je ovládán ze záložního pracoviště v budově bývalých kasáren.

Protipovodňové plány pro město Beroun i celou jeho spádovou oblast zajišťoval dlouhá léta Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace a uznávaný soudní znalec v oboru protipovodňové ochrany. Město mu proto letos hodlá nainstalovat pamětní desku. Jan Papež zemřel v loňském roce. Ten také pomáhal pracovníkům berounského úřadu se zaváděním automatického vyrozumívacího systému, školil členy povodňové komise, odborně dohlížel nad zkouškami protipovodňové ochrany a vždy byl nápomocen svou odbornou radou. „I díky Janu Papežovi patří Beroun v oblasti protipovodňové ochrany mezi nejlepší města v Česku. Rádi bychom mu proto věnovali tuto vzpomínku,“ připomněl starosta Berouna Ivan Kůs.

Beroun má díky Janu Papežovi v Česku jednu z nejlepších ochran před povodněmi . Město má jako jediné v republice funkční vyrozumívací systém se zpětnou hlasovou vazbou. Tento systém zástupci Berouna jezdí představovat na odborné semináře.