Dvouhodinovou prezentaci s nadšením sledovaly děti i jejich rodiče. Na kurzy sebeobrany se zaměřila berounská Komise pro prevenci kriminality v návaznosti na projekt Společně proti domácímu násilí také u dospělých lidí.

Na loňské kurzy pro studenty gymnázia jako první v letošním roce navázala sebeobrana pro pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, které si tak budou jistější během jednání s klienty i při šetření v terénu. Dalších 10 lekcí pod vedením lektora Krav Magy Jana Koláře bylo určeno pro seniory, ohrožené vzhledem k různý omezením, která s sebou zvyšující se věk přináší. Kromě prvků sebeobrany tak byl kurz zaměřen na posílení kondice, zpevnění svalů, zlepšení pohyblivosti a hbitosti. 


Další kurz bude připraven pro oběti domácího násilí a širší veřejnost. Bližší informace o kurzu sebeobrany, plně hrazeném městem Beroun, podá zájemcům manažerka prevence kriminality Iva Ludvíková.