Veřejná prostranství v městské památkové zóně nabídnou obyvatelům i návštěvníkům města více relaxačních ploch. Studie řeší Husovo náměstí, ulici Palackého a dolní část Havlíčkovy ulice.

Úpravy na Husově náměstí se dotýkají podstavce u pomníku padlým. Studie navrhuje zpřístupnění této městské dominanty. S ohledem na jeho pietní funkci nabízíí prvky, které z nevyužívaného podstavce vytvoří zajímavý doplněk městského mobiliáře. Počítá s vyřezáním přerostlých křovin a úpravou druhého stupně podstavce na sedací sokl.

Poslední úpravou je proměna plochy mezi druhým stupněm a sochou na hustý pěstěný trávník. Ten umožní na této zvýšené ploše pobyt lidem. Sokl kolem ostrůvku se stromy u kašny by měl změnit svůj tvar na pravidelný obdélník. Ten je navržen s ohledem na stávající kořenový systém stromů a pozici poklopu šachty. Na straně ke kostelu je sokl zvýšen do výšky umožňující sezení.

Několik malých sedacích křesílek je umístěno přímo do plochy trávníku pod stromy. V kamenném bloku je též vyhloubena vana s výtokem pítka. Telefonní budka, poštovní schránka a tabule s mapou jsou ve studii přemístěny na jižní stranu plochy k parkovacím místům.

„Na lavičkách na Husově náměstí odpočívám ráda. Často se na nich vyhřívám na sluníčku. Na jaře i v letních měsících je tady klid a příjemné posezení. To, že zde město plánuje rozšíření míst na sezení, vítám. Často bývají lavičky obsazené,“ poznamenala k vypracované městské studii Jarmila Bidžovská z Berouna.

close Podle studie by Husovo náměstí v Berouně nabídlo více prostoru pro sezení a odpočinek. info Zdroj: DENÍK/Romana Šimková zoom_in

Studie navrhuje i změnu ve východní části náměstí, a to zmenšení travnaté plochy, zejména její šířky. Tím se rozšíří plocha pro pěší kolem její delších stran. Travnatá plocha by měla být rozdělena na dvě části umožňující snadnější průchod. V důležitých pěších trasách počítá s novým propojením ploch pro pěší, což na několika místech vyvolá přerušení souvislé řady parkovacích míst. Zejména se jedná o návaznosti na přístupové cesty na Husovo náměstí od Plzeňské brány a z průchodů na jeho podélných stranách.

„Další relaxační zóna by měla vzniknout i v horní části Husova náměstí,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina. Zde studie plánuje odpočinkový trávník a plošný záhon s kvetoucími trvalkami. Plocha má být ohraničena sedacím soklem z dřevěných latí. Pod stromem republiky se počítá s navrženou plošnou lavicí z dřevěných latí ve tvaru hranic původní Československé republiky.

Západní část náměstíčka je navržena jako mlatová plocha s pravidelnou výsadbou platanů vytvářejících souvislý stín v letních měsících. Pod platany je umístěno i malé městské hřiště pro děti. V jižní části je navržena cesta vedoucí do Hornohradební ulice, opět lemována sedacími sokly z latí. Novinkou bude série zemních vodotrysků zpříjemňujících prostředí zejména v horkých dnech.

V Palackého ulici přibydou lavičky s opěrkami, které budou umístěny podél domů v místech mimo vstupy a výlohy obchodů. Podtrhnou tak ráz místní pěší zóny. Uprostřed ulice jsou umístěna pouze drobná křesílka v menších skupinách. Počítá se zde se zúžením pruhu pro automobily, a to na jižní straně ulice. Vozovku nahradí hladší kamenná kostka.